Whistleblower-ordninger i det offentlige


– Særlige faldgruber og den praktiske håndtering
 

 

Udbytte

 

Efter kurset har du bl.a.:

 

Kendskab til de overvejelser, man skal gøre sig i forbindelse med tilrettelæggelsen af ordningen (intern/ekstern; sammensætning af

teams mv.) og en forståelse for konsekvenserne af valgene

Indsigt i de særlige problemstillinger, der er i samspillet mellem på den ene side whistleblower-reglerne og på den anden side de styrelsesretlige regler, de forvaltningsretlige regler og GDPR

Konkret case-baseret erfaring med håndteringen af whistleblower-indberetninger fra opstart til afslutning

 

Baggrund


Whistleblowerordningerne i de offentlige myndigheder skal være på plads senest 17. december 2021. Det giver anledning til en række særlige udfordringer at få ordningerne tilpasset de offentligretlige rammer – herunder eksempelvis at få grænsefladen mellem en whistleblowerordning og en borgerrådgiver til at fungere, at tilrettelægge en egnet procedure for screening, undersøgelse og afslutning af sager ift. inddragelse af det ledelsesmæssige og det politiske niveau, og at få et godt samspil mellem whistleblowerordningerne og MED-systemet. 

 


Indhold

 

På kurset ser vi på, hvilke beslutninger der skal træffes i etableringsfasen og konsekvenserne af de trufne valg. Det kan fx være spørgsmålet om, hvem der kan indberette, og om whistleblowerne kan være anonyme eller ej. Særligt ser vi også på den interne organisering: Hvem skal godkende, hhv. orienteres om hvad?

Derefter ser vi på "sagens gang", hvor vi ud fra en række konkrete cases arbejder med scenarier for håndteringen af indberetninger; lige fra en indberetning, der helt falder uden for ordningen, til en alvorlig indberetning, som det ikke er egnet at foretage en intern undersøgelse af, og som ender med politianmeldelse. 

Du lærer således dels om etableringsfasen, dvs. hvordan strukturen i ordningen kan være og konsekvenserne heraf, dels om driftsfasen og håndteringen af konkrete indberetninger. 

 

 

Målgruppe

 

Kurset retter sig mod medarbejdere i offentlige myndigheder, der bistår med etableringen af en whistleblowerordning, eller som skal deltage i driften af ordningen. 

 

Materiale

 

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 4. november 2021

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokostAxelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course