Udbudscertificering

JUC's udbudscertificering består i alt af 8 moduler af enten 1 dag eller ½-dags varighed. Modulerne er udvalgt og sammensat af nogle af Danmarks førende udbudseksperter og sikrer dig kvalitet i din udbudsviden.

Flere advokatvirksomheder og JUC er gået sammen om at lave den absolut bedste certificering i udbudsret. JUC har igennem mange år været vært for Danmarks største udbudskonference og har fået talringe henvendelser på at lave en certificering, der er up to date. Certificeringen er udarbejdet af advokat Anja Piening, der er tidligere juridisk chef for SKI, og advokat Christina Heiberg-Grevy, der er ekspert på tilbudsgiver/leverandørsiden. De har sammen med JUC håndplukket undervisere til modulerne, der dagligt er dybt inde i de problemstillinger, som typisk giver praktiske udfordringer. 

Du kan vælge at tage hele forløbet samlet eller tage modulerne enkeltvist.

Modulerne hører naturligt til inden for en fase i arbejdet med udbud, og de fordeler sig på 3 forskellige forløb: 

  • Forberedelse og gennemførsel af udbud: 3 ½ dag, svarende til 24 lektioner af 45 minutter
  • Kontraktfasen: 1½ dag svarende til 10,5 lektioner af 45 minutter
  • Håndhævelsesfasen: ½ dag svarende til 3,5 lektioner af 45 minutter

I alt tager hele certificeringen 5 ½ dag svarende til 45 lektioner af 45 minutter. Du kan få et overblik over de forskellige faser og se den naturlige progression i kurserne i figuren herunder.

Når du har deltaget på alle moduler, afsluttes forløbet med en onlinetest, hvor du skal svare på en række spørgsmål til det materiale, som du har været igennem.

Certificeringen giver de enkelte arbejdspladser stor værdi, da modulerne har en udpræget praktisk og hands-on orienteret stil. Formålet er at du bliver i stand til at håndtere en lang række udbudstekniske opgaver og lærer konkrete og brugbare værktøjer. Modulerne går tæt på ny lovgivning, ny retspraksis og administrativ praksis inden for områderne. For at sikre det rigtige match er underviserne udvalgt efter deres store erfaring med de forskellige områder, og fordi de kender de forskellige områders nuancer og specielle tilfælde.

Målgruppen er ansatte i både den offentlige og den private sektor og du kan f.eks. være advokat, jurist, direktør, in-house legal, revisor eller på anden måde aktiv inden for EU-ret, konkurrenceret og udbudsret. 

"Jeg brænder for offentlig indkøb og vil med certificeringen fokusere mere på indkøb og mindre på jura. Det kommer kun til at ske, hvis ordregiverne tør – og her vil jeg bidrage med min viden og erfaring til, at man kan tage det skridt."

– Anja Piening, advokat og partner, Nørgaard Piening Advokater

"Jeg glæder mig til at se mange glade og aktive kursister og give deltagerne en masse praktisk viden med hjem, som de kan bruge dagen efter kurset."

 Christina Heiberg-Grevy, advokat og partner, Accura


Læs mere om de enkelte moduler/kurser herunder: