Adam Hey

Adam Hey

Fhb. Afdelingschef for Udbud og Indkøb hos Frederiksberg Kommune 

Fhv. afdelingschef Adam Hey er uddannet cand.scient.pol. og ansat ved Frederiksberg Kommune, hvor han har ledt Udbuds- og Indkøbsafdelingen i mere end 25 år. Gennem de seneste år har afdelingen fokuseret på effektiviseringer via årlige måltal for effekter gennem øget konkurrence udsættelse af såvel varer, tjenester som udbud/udlicitering af kommunens egne opgaver (f.eks. it-afdeling, plejecentre, lønadministration m.fl.).

Afdelingen har derudover haft det overordnede ansvar for gennemførelse af OPP-projekter (Flintholm Svømmehal, P-kælder), partnerskaber med private leverandører – samt dialog med markedet på nye udbudsområder.

Adam Hey har deltaget ved formidling og oplæg om offentlig/privat samarbejde i regi af eksempelvis KL, Dansk Erhverv, DI, Væksthus Hovedstgadsregionen m.fl. – og er engageret i Indkøbsfællesskabet SPAR5. Adam deltager derudover i det strategiske samarbejde med SKI, er en del af formandskabet for POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) – og medlem af bestyrelsen for DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel). Endelig er Adam medlem af bestyrelsen for IKA – og repræsenteret i Advisory Board/COPS (Center for forskning i Offentlig-Privat Samspil).

 

Du kan se alle JUC's kurser inden for udbudsret her.