Agnete Brus Krusell

Agnete Brus Krusell

Advokat og ass. partner hos Kammeradvokaten

Agnete Brus Krusell beskæftiger sig med erhvervsrelaterede problemstillinger, med insolvens som sit primære arbejdsområde. Agnete Brus Krusell har erfaring med inddrivelse, kreditorsikring og gennemførelse af retssager inden for insolvensrettens område, herunder retssager om omstødelse og ledelses- og rådgiveransvar.

Agnete Brus Krusell har betydelig erfaring med behandling af konkursboer, herunder konkursboer inden for den finansielle sektor samt konkursboer inden for ejendomssektoren. eksempelvis har hun beskæftiget sig med afviklingen af Amagerbanken Aktieselskab, hvor hun har opnået stor erfaring med blandt andet bankrådgiveres erstatningsansvar, ligesom hun har opnået indgående kendskab til den retlige regulering af den finansielle sektor, herunder de særlige regnskabsretlige regler, der gælder for pengeinstitutter.

Endelig fører Agnete Brus Krusell retssager for Lønmodtagernes Garantifond, hvorved hun har opnået stor erfaring med snitfladerne mellem ansættelsesretten og konkurslovens område.

Kilde: Kammeradvokaten.