Andreas Christensen

Andreas Christensen

Advokat og partner hos Horten

Andreas Christensen er bl.a. specialiseret i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og statsstøtte ved Horten, hvor han er advokat og partner. Han har beskæftiget sig med disse emner som ansat i Justitsministeriets lovafdeling og efterfølgende intensivt som advokat.

Andreas Christensen har betydelig erfaring som rådgiver for private samt hel- og halvoffentlige virksomheder og har ført en lang række rets- og voldgiftssager inden for sine specialeområder. Han været involveret i konkurrencesager både som anklager og forsvarer og er en af de advokater, der har ført flest sager for Klagenævnet for Udbud.

Han har stor ekspertise inden for OPP og ESCO og har rådgivet i nogle af Danmarks første OPP-projekter og ESCO-samarbejder. Endvidere har Andreas ­Christensen været medlem af regeringens statsstøtterådgivningsgruppe og rådgivet i forbindelse med nogle af de største statsstøttesager i de seneste 10 år.

Kilde: Horten