Bo Schmidt Pedersen

Bo Schmidt Pedersen

Advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten

Bo Schmidt Pedersen er en bærende del af Poul Schmith/Kammeradvokatens team, der bistår almene boligorganisationer i alle facetter inden for sektoren. Som rådgiver for almene boligorganisationer gennem mange år har Bo en god forståelse for den almene sektors vilkår og processer – herunder den beboerdemokratiske proces og arbejdsgangene hos Landsbyggefonden og kommunerne.

Bo beskæftiger sig også med entrepriseret samt udbudsret – særligt inden for byggeri og anskaffelser til forsvaret. Som advokat hos Kammeradvokaten repræsenterer han udelukkende (primært offentlige) bygherrer, men han har i tidligere både repræsenteret entreprenører og rådgivere.

Inden for entrepriseretten beskæftiger Bo sig med alle former for problemstillinger. Han rådgiver om udbud og kontrahering, om forhold under udførelsen samt om håndtering af tvister inden for entrepriseretten – herunder ved førelse af voldgiftssager. 

Inden for udbudsretten yder Bo rådgivning om udbud under udbudsdirektivet og forsvarsdirektivet. Han har omfattende erfaring med udbud af byggerier og anlægsopgaver, såvel i traditionelle organisationsformer som i de forskellige samarbejdsformer (partnering, tidligt udbud, udvidet granskning, OPP m.v.), der er udviklet inden for entrepriseområdet.

Bo har som ekstern lektor varetaget undervisningen i faget Entrepriseret ved Københavns Universitet siden 2002 og var i 2011 tilknyttet Københavns Universitet som videnskabelig assistent og offentliggjorde i den forbindelse en artikel i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret.

Du kan se alle JUC's kurser inden for fast ejendom, lejeret, byggeri og entrepriseret her – og inden for udbudsret her.