Carsten Ceutz

Carsten Ceutz

Advokat og partner hos Kirk Larsen & Ascanius

Carsten Ceutz er advokat og partner hos Kirk Larsen & Ascanius, og han er tidligere partner hos Bech-Bruun. Carsten repræsenterer finansielle kreditorer med engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger, tiltræden og administration af fordrings- og virksomhedspant samt indledning og administration af rekonstruktion.

Som tilsyn, rekonstruktør og kurator i mange rekonstruktioner og konkursboer udnytter Carsten sin ekspertise til varetagelse af konkursboets og kreditorernes interesser. Han har stor erfaring med konkursboer efter rejseudbydere, og med håndtering af IT, rettigheder og ansatte i forbindelse med rekonstruktion og konkurs.

Endelig har Carsten en lang undervisningserfaring i finansieringsret, rekonstruktioner, den praktiske konkursbehandling, panthaverregnskaber, virksomhedspant og senest de nye regler i konkursloven om rekonstruktion.

 

  • Møderet, Landsret 1990

  • Cand. jur. 1985


Du kan se alle JUC's kurser inden for insolvensret, rekonstruktion og tvangsinddrivelser her.