Daniella Elkan

Daniella Elkan

Referendar for generaladvokat Henrik Øe ved EU-Domstolen

Daniella Elkan arbejder til daglig som Referendar for generaladvokat Henrik Øe ved EU-Domstolenn, hvor hun bistår ved udarbejdelsen af generaladvokatens forslag til afgørelser i sager, der verserer for EU-Domstolen. Dermed beskæftiger hun sig med et bredt udsnit af EU-retten, ligesom hun har solid erfaring med EU-Domstolens daglige virke.

Daniella Elkan har tidligere været ansat som advokat ved Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith, hvor hun rådgav offentlige myndigheder om EU-retlige problemstillinger og førte retssager herom for danske domstole.

Du kan se alle JUC's kurser inden for EU-ret, konkurrenceret og udbudsret her.