Ellen Marie Kaae

Ellen Marie Kaae

Advokat hos Tellus Advokater

Ellen Marie Kaae har været advokat de sidste 12 år med eget advokatfirma, TELLUS Advokater. Firmaet arbejder tæt sammen med landbrugets organisationer og rådgivningsvirksomheder og er specialister i landbrugets juridiske forhold.

Som advokat beskæftiger hun sig hovedsagelig med dødsbobehandling – navnlig inden for landbruget. Sagsbehandlingen omfatter derfor også en række af de mere specielle problemer, udfordringer som overdragelse af ejendommen fra et dødsbo og overdragelse af landbrugsejendomme rejser.

Tidligere har hun været dommerfuldmægtig og retsassessor og har her især arbejdet med skifteret og tinglysning.  Hun har derudover undervist i en lang række kurser for både domstolenes personale, advokater og landbrugsrådgivere.

Som underviser er det vigtigt for hende at give deltagerne nogle praktiske redskaber til at håndtere de ofte komplekse problemer, som behandling af dødsboer og håndtering af ejendomme og virksomheder i dødsboer rejser.