Gerd Sinding

Gerd Sinding

Dommer ved Retten på Frederiksberg og certificeret mediator 

Gerd Sinding er dommer ved Retten på Frederiksberg. Tidligere har hun været blandt andet fuldmægtig i Arbejdsskadestyrelsen, dommerfuldmægtig, sekretariatschef i Erstatningsnævnets sekretariat, udviklingschef i Domstolsstyrelsen og konstitueret landsdommer i Østre Landsret i en længere periode. Gerd Sinding er ligeledes certificeret mediator og har stor erfaring som oplægsholder og formidler af viden om retssagsbehandling og domstolenes forhold.

Hos JUC underviser hun bl.a. på kurset Dommerens og den aktive advokats syn på personskaderetssager, som giver et unikt indblik i personskadesager og retssagsbehandlig samt på JUC's konference om det nye skilmissesystem.