Grith Skovgaard Ølykke

Grith Skovgaard Ølykke

Erhvervsjuridisk rådgiver, cand. jur., Ph.d.

Grith Skovgaard Ølykke er ansat hos Kammeradvokaten som erhvervsjuridisk rådgiver, cand.merc.jur., Ph.d. og Director. Hun arbejder primært med offentlige klienters forhold inden for statsstøtte, udbud og andre offentlige kontrakter og har i en lang årrække fungeret som professor i udbudsret, statsstøtte og konkurrenceret på CBS.

Grith er forfatter til en lang række internationale publikationer om statsstøtte og udbud, samt lærebøger i konkurrenceret og udbudsret, herunder:

  • G.S. Ølykke & R. Nielsen, EU’s udbudsregler – i dansk kontekst, 2. udg., DJØF

  • G.S. Ølykke, The Notice on the Notion of State Aid and Public Procurement Law, (2016) 4 European State Aid Law Quarterly, s. 508-526

  • G.S. Ølykke, Commission Notice on the Notion of State Aid as Referred to in art. 107(1) TFEU : Is the Conduct of a Public Procurement Procedure Sufficient to Eliminate the Risk of Granting State Aid?, (2016) 25(5) Public Procurement Law Review, s. 197-212.

Hun har undervist i en række sammenhænge og holder bl.a. indlæg på JUC's konferencer om udbudsret. I 2017 omhandlede hendes indlæg samspillet mellem udbudsreglerne og statsstøttereglerne i lyset af Kommissionens nyeste praksis og tilkendegivelser. Indlægget blev holdt sammen med Rass Holdgaard fra Kammeradvokaten. Her perspektiverede hun udbudsrettens og statsstøtteretten og gav anvisninger til, hvordan man i praksis sikrer overholdelse af statsstøttereglerne i udbudsprocesser.