Hanne Marie Motzfeldt

Hanne Marie Motzfeldt

Lektor i forvaltningsret og retsinformatik, Ph.D. Jur. ved Aarhus Universitet

Som Ph.D. i persondataret har Hanne Marie Motzfeldt en omfattende viden om og indsigt i databeskyttelses­retten. Hun er samtidig ansvarlig for en række undervisningsforløb i databeskyttelsesforordningen – forløb rettet til såvel jurister som ikke-jurister – og dermed vant til at formidle vanskelige databeskyttelsesretlige problemstillinger. 

Som aktiv oplægsholder og debattør afviger Hanne Marie Motzfeldt fra den almindelige fordom om forskere som virkelighedsfjerne, idet hun via denne kontaktflade får føling med de udfordringer, organisationerne møder som følge af databeskyttelsesforordningen. Hun taler både på JUCs konference om persondataforordningen for offentlige myndigheder og på JUC's netværk, hvor hendes indlæg har titlen Forvaltningsrettens betydning for myndighederne i forbindelse med digitaliseringsprojekter og brug af IT.

Hanne Marie Motzfeldt forsvarede sin Ph.D.- afhandling om god databehandlingskik på Århus Universitet i 2009, men forlod kort efter universitetsverden for at arbejde for Folketingets Ombudsmand og senere Natur- og Miljøklagenævnet, inden hun i 2014 vendte tilbage til en forskerstilling. Siden da har hun bl.a. udgivet en række artikler om forvaltningsretlig og persondataretlig regulering af digital forvaltning. I 2017 samlede hun mere end 20 forskere fra en række universiteter i et 2-årigt projekt, Legal Informatic Project, hvor der arbejdes bredt og tværfagligt med retlige udfordringer som følge af udvikling af ny teknologi.

Du kan se alle JUC's kurser inden for offentlig ret, kommunalret og forvaltningsret her.