Helle Uldbæk Sørensen

Helle Uldbæk Sørensen

Områdecchef, Informationssikkerhed hos Statens It

Siden 2015 har Helle stået i spidsen for arbejdet med den interne implementering af databeskyttelsesforordningen i Statens It. 1. sept. 2017 blev Helle udpeget som DPO og i 2019 også som teamleder for Team Legal, hvor hun i 2022 tiltrådte som Områdechef for Informationssikkerhed.

Helle har således det overordnede ansvar for at varetage Statens It’s opgaver inden for informationssikkerhed, som en af de største databehandlere i staten. 

Som følge af denne rolle, har Statens It dermed også det juridiske ansvar for brugen af underleverandører i databeskyttelsesretlig kontekst. Helle motiveres af juridiske opgaver og projekter, som kræver samspil med andre faggrupper; og ligesom med IT-retten, så kræver persondataretten, at man formår at begå sig i spændingsfeltet mellem  jura, IT og forretning for at nå i mål med opgaverne.  
 

Du kan se alle JUC's kurser inden for immaterialret, it-ret, databeskyttelsesret, markedsføringsret og sportsret her.