Henrik Kurtmann

Henrik Kurtmann

Vicekontorchef i Finanstilsynet

Henrik Kurtmann er vicekontorchef i Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsregulering. Henrik beskæftiger sig til dagligt med børs- og kapitalmarkedsret – herunder fører Henrik tilsyn med, at reglerne i lov om kapitalmarkeder overholdes, hvilket konkret udmønter sig i behandling af sager om overtrædelse af kapitalmarkedslovgivningen og godkendelse af prospekter og overtagelsestilbud. Derudover har kontoret ansvaret for lovgivning på kapitalmarkedsområdet. Henrik er cand.merc.jur. fra CBS og har de seneste 5 år været vicekontorchef i Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsregulering.

Du kan se alle JUC's kurser inden for erhvervs- og finansieringsret her.