Jacob Pinborg

Jacob Pinborg

Advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten

Jacob Pinborg er advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten, hvor han rådgiver offentlige klienter om blandt andet, konkurrence-, udbuds-, tele- og EU-retlige problemstillinger, og udfører retssager for Højesteret, landsretterne, Sø- og Handelsretten og EU-Domstolen om de samme spørgsmål.

Kilde: Kammeradvokaten

Du kan se alle eJUC lektioner inden for EU-ret, konkurrence- og udbudsret her.