Janne Vejlesby

Janne Vejlesby

Advokat og principal hos Poul Schmith/Kammeradvokaten

Janne Vejlesby er specialiseret i at rådgive inden for den almene boligsektor, og har mange års erfaring i at bistå en lang række boligorganisationer og selskaber med planlægning og gennemførelse af komplekse almene boligprojekter. Janne har mange års erfaring som ekstern underviser på København Universitet, Det Juridiske Fakultet. og holder en række kurser og foredrag for organisationer og virksomheder, bl.a. inden for det almene byggeri.

Janne har en bred erfaringsramme at trække på gennem sin rådgivning i alle faser af de almene byggeprojekter, herunder om blandede byggerier, som gennemføres ved brug af den delegerede bygherremodel.

Jannes speciale omfatter også kontraktret, entrepriseret, projektledelse (Pince2) og konfliktløsning. Janne er således uddannet mediator/konfliktmægler, og har været udpeget som mediator i en række sager, herunder inden for byggeriet.

Janne er daglig leder og indgår i Poul Schmith/Kammeradvokatens team for den almene boligsektor.

Du kan se alle JUC's kurser inden for fast ejendom og boligret her.