Jens Møller

Jens Møller

Kommitteret ved Folketingets Ombudsmand

Jens Møller er tidligere direktør hos Folketingets Ombudsmand og blev i 2015
kommitteret. Med en lang karriere har Jens Møller både været konstitueret
dommer ved retten i Tårnby og kontorchef i Justitsministeriet, inden han i 1987
kom til ombudsmandsinstitutionen. I 2004 fik han titlen direktør og i næsten tre
årtier, har Jens Møller præget den danske ombudsmandsinstitution. Derudover har
han været formand for en række regeringsudvalg og kommissioner, som
Justitsministeriets udvalg om udveksling af oplysninger inden for den offentlige
forvaltning. Ligesom han er bredt anerkendt som juridisk forfatter og redaktør
inden for både proces, offentlig ret og erstatningsret, bl.a. Kommenteret
Retsplejelov, Juridisk Formularbog og Kommenteret Erstatningsansvarslov.

Du kan se alle JUC's kurser inden for offentlig ret, kommunalret og forvaltningsret her.