Jon Fridrik Kjølbro

Jon Fridrik Kjølbro

Dommer og sektionspræsident ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Jon Fridrik Kjølbro er dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. 

Han blev i 2014 valgt for en 9-årig periode og indgår i en gruppe på 46 dommere i Domstolen. 
Siden 2020 har han ligeledes fungeret som vicepræsident ved domstolen.

Jon har en baggrund fra Justitsministeriet, hvor han bl.a. har arbejdet med menneskerettigheder. Fra 2005-14 fungerede han som dommer i Østre Landsret. 

Han har skrevet bogen "Den Europæiske Menneskerettighedskonventionen for praktikere", som senest er udkommet i 4. udgave i 2017. 

Jon holder indlæg på JUC's strafferetskonference i 2018.