Kirsten Thorup

Kirsten Thorup

Næstformand i Klagenævnet for Udbud

Kirsten Thorup er fhv. landsdommer i Vestre Landsret. Hun er medlem og næstformand i Klagenævnet for Udbud, som er et domstolslignende klagenævn, der ikke er undergivet instruktionsbeføjelser fra nogen. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, men ikke for anden administrativ myndighed.

Du kan se alle JUC's kurser inden for udbudsret her.