Kjeld Gosvig-Jensen

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør i Arbejdernes Landsbank

Kjeld Gosvig-Jensen er juridisk direktør i Arbejdernes Landsbank, hvor han har ansvaret for bankens juridiske område, som rummer bankens juridiske afdeling, inkassoafdelingen, AML-afdeling og bankens bestyrelses – og direktionssekretariat. Herudover er han udpeget som bankens klageansvarlige og bankens hvidvaskanvarlige.

Kjeld Gosvig-Jensen er blandt andet medlem af Finansrådets Juridiske Udvalg og en særlig hvidvaskarbejdsgruppe i Finansrådet, og er en af sektorens repræsentanter ved dialogmøderne med Finanstilsynet.