Malene Roose Bagh

Malene Roose Bagh

Advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten​

Malene Roose Bagh er specialiseret i udbuds- og kontraktret og rådgiver indenfor alle aspekter af udbudsretten. Malene Roose Bagh har igennem 13 år opnået en alsidig og meget omfattende erfaring med rådgivning om tilrettelæggelse og gennemførelse af en bred vifte af forskellige udbudstyper, herunder forhandlingsudbud, samt med rådgivning om udbudsretlige problemstillinger. Særligt har hun rådgivet offentlige institutioner. 

Malene Roose Bagh har endvidere stor erfaring med kontrakt- og dokumentudarbejdelse indenfor mange forskellige områder, og har i flere sammenhænge beskæftiget sig indgående med problemstillinger i forhold til udarbejdelse og indgåelse af rammeaftaler.