Marie Gøthgen Clasen

Marie Gøthgen Clasen

Advokat hos Horten

Marie Gøthgen Clasen er advokat hos Horten, hvor hun rådgiver om konkurrenceret, fusionskontrol, statsstøtte, udbudsret og generel EU-ret. Derudover har Hun undervist i EU-ret på Københavns Universitet.