Marie Løvbjerg

Marie Løvbjerg

Senioradvokat, Horten

Marie Løvbjerg er specialiseret inden for konkurrenceret og statsstøtteret. Hun rådgiver om alle aspekter af konkurrencereglerne samt sagsprocesser ved de danske konkurrencemyndigheder, Europa-Kommissionen og domstolene.

Marie har særligt erfaring med konkurrenceretten inden for brancheorganisationer, industri, detail og FMCG, hvor hendes rådgivning blandt andet omfatter overtrædelsessager, complianceprocedurer, konkurrenceerstatningssager og distributionskontrakter og onlinesalg. Hun har desuden betydelig erfaring med håndtering af fusionssager ved de danske konkurrencemyndigheder og Europa-Kommissionen.

Marie har desuden erfaring inden for konkurrenceretten fra sin ansættelse i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor hun var tilknyttet styrelsens kartelteam og med til at tilrettelægge og gennemføre kontrolundersøgelser (såkaldte dawn raids).