Marie Løvbjerg

Marie Løvbjerg

Advokat hos Horten

Marie Løvbjerg er advokat hos Horten, hvor hun rådgiver om konkurrenceret, fusionskontrol, statsstøtte og udbudsret. Hun har tidligere været ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor hun særligt har arbejdet med overtrædelser af dansk og europæisk konkurrencelovgivning, fusioner og statsstøttesager, ligesom hun også var tilknyttet styrelsens kartelteam.