Marie-Louise Rørbøl

Marie-Louise Rørbøl

Advokat hos Nexus Advokater  

Marie-Louise blev uddannet cand.jur. i 1996 og beskæftiger sig primært med byggeri, fast ejendom og forsikring.

Marie-Louise bistår erhvervsdrivende med rådgivning om forsikring, fast ejendom, herunder bistand ved indgåelse af entreprisekontrakter, ved retssager og sager ved voldgiftsnævnet for Byggeri- og Anlæg. Derudover har Marie-Louise erfaring med udbudsret.

Marie-Louise har mange års erfaring fra både advokat- og forsikringsbranchen og har rådgivet både tekniske rådgivere, entreprenører, private og offentlige bygherre, offentlige myndigheder, forsikringsagenturer og livs-og skadeforsikringsselskaber. Marie-Louise har derigennem en bred indsigt i erstatningsretlige, entreprise og forsikringsretlige problemstillinger både i forhold til tvistløsning, rådgivning om kontrakter og offentlig retlig regulering.

Marie-Louise har ved siden af sit virke som advokat mere end 10 års undervisningserfaring fra Københavns Universitet. Marie-Louise har derudover holdt foredrag om forsikrings- og udbudsret i en række faglige netværk.

Under sin ansættelse i forsikringsbranchen har Marie-Louise deltaget i en række arbejdsgrupper og udvalg i interesseorganisationen Forsikring og Pension.

Endeligt underviser Marie-Louise på eJUC.

 

Du kan se alle JUC's kurser inden for fast ejendom, lejeret og erhvervslejeret her.
Du kan se alle JUC's kurser inden for forsikringsret her.