Martin Sønnersgaard

Martin Sønnersgaard

Advokat hos Kammeradvokaten

Martin arbejder med persondataret, offentlig forvaltning, IT og digitalisering og rådgiver både offentlige myndigheder og private virksomheder. Martins fokus er især at bistå klienterne med at leve op til reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. Martin er certificeret IT-advokat hos Danske IT-advokater.

Du kan se alle JUC's kurser inden for immaterielret, IT-ret og databeskyttelsesret her.