Peter Fauerholdt Thommesen

Peter Fauerholdt Thommesen

Advokat og partner hos VILTOFT

Peter Fauerholdt Thommesen rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere om alle aspekter af entrepriseret og udbud. Han bistår bl.a. med udarbejdelse og forhandling af kontrakter og med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter og indkøb.

En væsentlig del af Peter Fauerholdt Thommesens arbejde består i førelse af rets- og voldgiftssager. Det gælder både sager om entreprise og teknisk rådgivning og sager inden for andre erhvervs- og offentligretlige områder. Han er medforfatter (med Jakob Juul) til bogen Voldgiftsret og certificeret voldgiftsdommer. I 2013 var han konstitueret dommer ved Østre Landsret. Han rådgiver også om køb og salg af fast ejendom – herunder skræddersyet byggeri, og etablering af offentlig-private by- og arealudviklingsselskaber, og han har bred erfaring med selskabsretlige og generelle erhvervsretlige problemstillinger.

Du kan se alle JUC's kurser inden for fast ejendom, byggeri og lejeret her og voldgiftsret her.