Peter Pagh

Peter Pagh

Professor og dr. jur. på Københavns Universitet

Peter Pagh har igennem en lang årrække specialiseret sig indenfor miljøretten. Hans primære forskningsområder er EU-miljøret, jordforureningslovgivningen, affalds-lovgivningen, kemikalielovgivningen, naturbeskyttelseslovgivningen samt de almene problemer i miljørettens forhold til håndhævelse, proces og grundrettigheder.

Peter Pagh er forfatter til en lang række af danske udenlandske og tidsskrifter bl.a.:

 • Studier over amerikansk miljøret (1994)

 • EU-miljøret (1996)

 • Miljøansvar - en ret for hvem (disputat - 1998)

 • Jordforureningsloven med kommentarer (2000).

 

Peter Pagh er desuden medforfatter til bøgerne:

 • Grundlovsdommen (1997)

 • Rådighed og regulering af fast ejendom (1999/2003).

 

Herudover har Peter Pagh været bidragsyder til:

 • Fembindsværket Miljøretten@ (red. E. M. Basse): EU-ret (bd I),

 • Affaldslovgivningen (bd. III)

 • Kemikalielovgivningen (bd. V).

 

Peter Pagh har tillige siden 1996 haft virke som medredaktør af Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD) og har siden 2004 været ansvarshavende redaktør for MAD. Siden 1995 dansk bidragyder til Yearbook of International Environmental Law og siden 1998 dansk bidragyder til Yearbook of European Environmental Law.

 

Karriere og uddannelsesforløb

 • 2007: Konstitueret landsdommer

 • 2003: Udnævnt til Roster of Experts under Cartagena protokollen

 • 2001: Medinitiativtager og medlem af europæisk net for miljøretlig forskning

 • 2000- : Bestyrelsesmedlem i Selskab for dansk miljøret

 • 1999: Professor i miljøret

 • 1999: Dr. jur. på afhandling om miljøansvar og retssubjektivitet

 • 1998-2005: Formand for Albertslund Kommunes beboerklagenævn

 • 1995: Ansat som lektor i formueret ved Københavns Universitet

 • 1992: Ansat ved det juridiske fakultet ved Københavns Universitet som seniorstipendiat

 • 1990: Cand.jur. fra Københavns Universitet

 • 1978-1986: Jord og betonarbejder

 • 1970- : Formand for uddannelsesorganisation