Signe Schmidt

Signe Schmidt

Kontorchef hos Center for policy og lovforberedende arbejde (POL) på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen