Søren Hoffmann Christiansen

Søren Hoffmann Christiansen

Advokat og underdirektør for Jura Privat i Nykredit-koncernen

Søren Hoffmann Christiansen er ansvarlig for juridiske forhold for Nykredit-koncernens realkreditvirksomhed inkl. Totalkredit, og han har omfattende erfaring med de juridiske rammer for drift og udvikling af udlånsvirksomhed. Søren har arbejdet indgående med rådgivningsprocesser og udvikling af kundevendte dokumenter på boligfinansieringsområdet.

Søren Hoffmann Christiansen interesserer sig særligt for strategisk juridisk rådgivning, hvor juraen anvendes som værktøj til at finde værdiskabende løsninger, der er kundevenlige og forretningsvendt.

Søren Hoffmann Christiansen har tidligere været dommerfuldmægtig og han har siden 2014 været medlem af Det Finansielle Ankenævn (tidligere Realkreditankenævnet). Søren er en erfaren underviser fra blandt andet interne kurser.

Du kan se alle JUC's kurser inden for selskabsret samt bank- og finansieringsret her.