Sys Rovsing

Sys Rovsing

Advokat og partner hos advokatfirmaet Rovsing og Gammeljord og fondssagkyndigt medlem i Erhvervsankenævnet

Sys Rovsing har mangeårig og stor erfaring med at rådgive danskere med væsentlige formuer om alle aspekter af privatformueret. Rådgivningen omfatter bl.a. ægtepagter, testamenter, forhandlinger i forbindelse med separation og skilsmisse og behandling af dødsboer. Hun bistår i væsentligt omfang domstolene med løsning af konkrete tvister inden for ægtefælleskifter. 

Herudover har hun omfattende erfaring med fonde og har rådgivet nogle af Danmarks største fonde om bl.a. ændring af deres vedtægter. Hun er sagkyndigt medlem af Fondankenævnet og formand for flere erhvervsdrivende fonde. Sys Rovsing rådgiver desuden indehavere af ejerledede virksomheder om valg af generationsskiftemodeller og er autoriseret bobestyrer.

Du kan se alle JUC's kurser inden for fondsret, bestyrelsesarbejde og erhvervs- og selskabsret her.