Haroun Mani

Haroun Mani

Fuldmægtig hos Nørgaard Piening Advokater 

Haroun er cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School. Gennem studiet har Harouns fokus været på kontrakter og udbud, fra såvel en juridisk som økonomisk synsvinkel. Haroun har skrevet speciale om in house-anskaffelser og har – udover en analyse af forskellige retlige problemstillinger – også stillet skarpt på spørgsmålet om, hvornår det rent økonomisk er mest optimalt for ordregiver at hjemtage en ydelse eller i stedet få den løst hos en ekstern leverandør efter forudgående konkurrenceudsættelse.

Haroun har to års praktisk erfaring med at arbejde med udbudsret. Han hjælper således ordregivere med at afholde markedsundersøgelser, tilrettelægge udbud, udarbejde udbudsmateriale, evaluere indkomne tilbud samt udarbejde evalueringsnotater og diverse bekendtgørelser. Han har derfor et godt kendskab til det offentlige ”indkøbs-Danmark”, både for så vidt angår ordregivere og leverandører.


Du kan se alle JUC's kurser inden for udbudsret her.