Jesper Husmer Vang

Jesper Husmer Vang

Advokat og Senior Counsel i Plesner

Jesper Husmer Vang er specialiseret i og har arbejdet intensivt med persondataret siden 2006.

Før sin ansættelse i Plesner har Jesper bl.a. arbejdet sammenlagt ni år i Datatilsynet, hvor han de sidste to år var kontorchef i Datatilsynets tilsynsenhed. Jesper har desuden været dybt involveret i udarbejdelsen af Justitsministeriets betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen og en lang række af Datatilsynets vejledninger om databeskyttelse.

Jesper er en hyppigt benyttet oplægsholder på JUC´s konferencer inden for persondata, databeskyttelse og -sikkerhed. Han er kendt for at være god til at kunne formidle svært stof på en let forstålig og praktisk håndterbar måde.


Du kan se alle JUC's kurser inden for persondata og databeskyttelsesret her.