Michael Randrup

Michael Randrup

Senior Compliance Specialist, advokat i Ørsted

Michael Randrup er Senior Compliance Specialist, advokat I Ørsted, hvor han sidder med governance, risk, compliance, whistleblowing og GDPR i den interne revision. Herudover fungerer Michael som Intern auditfunktion (2. line) i Ørsted’s eget forsikringselskab ORIAS. En stor del af Michael arbejde er rettet mod Ørsted’s eksponering overfor den financielle lovgivning, som er en følge af Ørsteds omfattende handel på energimarkedet.

Han har tidligere været nordisk ansvarlig for risk og compliance i Gjensidige, og senest Nordic Head of regulatory risk og compliance i Codan/Tryg-Hansa.
Han er uddannet advokat fra Københavns Universitet og har arbejdet i forsikringsbranchen i mere end 30 år, hvorfra han har en omfattende viden og praktisk  forståelse på risiko- og compliance-området, hvor han har bistået ledelsen med, at reglerne på det finansielle område implementeres og efterleves på skandinavisk niveau i forsikringsvirksomheden. Herudover har Michael amerikansk certificering i svindel-efterforskning.