Niels Grubbe

Niels Grubbe

Fhv. Højesteretsdommer og medlem af AB-udvalget

Niels Grubbe er tidligere dommer i Højesteret. Han har betydelig erfaring som voldgiftsdommer både i nationale og internationale sager og virker fortsat som retsformand i mange voldgiftssager. Han er tidligere formand for dommerpræsidiet for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Indtil 2000 var Niels Grubbe advokat med speciale i selskaber og interessentskaber, andelsboliger, erhvervs- og boligleje samt byggeri, hvorefter han blev højesteretsdommer. Niels har udgivet en lang række litteratur herunder bl.a. om entpriseret og boliglejeret. 

Niels har været med i AB-udvalget, som har udarbejdet forslaget til de nye AB 18 aftalevilkår.

Du kan se alle JUC's kurser inden for fast ejendom, byggeri og lejeret her.