Thomas Brenøe

Thomas Brenøe

Vicedirektør, Finanstilsynet

Thomas Brenøe er vicedirektør i Finanstilsynet, hvor han arbejder med jura, forbrugerspørgsmål samt finansiel regulering bl.a. inden for Governance, hvidvask og betalingstjenester. Han har en baggrund fra Finanstilsynet, hvor han fra 2007-2010 var ansat - senest som kontorchef for tilsynet med de mindre pengeinstitutter. Thomas har tidligere varetaget en stilling som konstitueret landsdommer i Østre Landsret. I 2010 blev han direktør i Pengeinstitutankenævnet. Han har endvidere tidligere været ansat som advokat og chefjurist i stillinger i den private sektor.

Han holder bl.a. indlæg på JUCs hvidvaskkonference om Finanstilsynets strategi på hvidvaskområdet, hvidvaskbekæmpelse og fortolkningsspørgsmål om hvidvask.