Thomas Rørdam

Thomas Rørdam

Højesteretspræsident

Thomas Rørdam er Højesteretspræsident og tidligere forsvarsadvokat hos Nyborg & Rørdam. Han er kendt for en række store medieomtalte straffesager omhandlende bl.a. Blekingegadebanden, Vadstrupgård-sagen og Plejebo-sagen: Han er altså specialist i strafferet og procedure og har endvidere fungeret som ekstern lektor i strafferet på Københavns Universitet.

Han har været Højesteretsdommer siden 2002, og hans næsten 30 års erfaring fra det danske retsvæsen har givet ham en erfaring så solid, at han deler ud af sin ekspertise i bogen "Forsvareren" fra Karnov Group.