Tina Reissmann

Tina Reissmann

Advokat og partner hos Plesner

Karriereforløb

  • 1997 Møderet for Højesteret

  • 1990 Advokat

  • 1987 Cand.jur., Københavns Universitet

Foretningsområder

  • Arbejds- og ansættelsesret

  • Forsikring og erstatning

  • Dispute Resolution


Tina Reissmann er leder af forretningsområdet for arbejds- og ansættelsesret hos Plesner. Hun har omfattende erfaring med området og rådgiver danske og internationale virksomheder i alle aspekter af arbejds- og ansættelsesret, herunder omstruktureringer, outsourcing, kollektive afskedigelser, harmonisering af ansættelsesvilkår, virksomhedsoverdragelser samt ansættelse og afskedigelse af direktører og ledende medarbejdere.


Tina har særligt et internationalt fokus angående nedlukning af virksomheder, og hun har stor erfaring med at rådgive internationale koncerner i forbindelse med nedlukning af deres danske aktiviteter.


Tina har omfattende procedureerfaring, der bl.a. omfatter retssager om optionsprogrammer og konkurrencebegrænsende aftaler. I mere end 10 år har hun haft møderet for Højesteret, hvor hun har ført en række principielle sager. Tina Reissmann fungerer desuden som voldgiftsdommer.