Peer Schaumburg-Müller

Peer Schaumburg-Müller

Vicedirektør ved TDC Group, ekstern lektor og adj. professor

Vicedirektør i TDC Group, og ekstern lektor på Copenhagen Business School, og adj. professor på Aalborg Universitet.

Peer Schaumburg-Müller har været vicedirektør i TDC siden 2005 og er i dag også bestyrelsesformand for TDC Pensionskasse, som er Danmarks største firmapensionskasse. Han har tidligere været ansat bl.a. på Københavns Fondsbørs. Han er endvidere i dag næstformand i bestyrelsen for ENIGMA museum.

Peer har udgivet en lang række lærebøger i selskabs-, børs- og kapitalmarkedsret, herunder "Kommentarer til kapitalmarkedsloven" 2018 (sammen med Erik Werlauff samt Dan og David Moalem), "Finansielle virksomheder" 2017 (sammen med Erik Werlauff), "Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde" 8. udgave 2015 (sammen med Bernhard Gomard), ”Medarbejderrepræsentation” 2015 (sammen med Lars Lindencrone Petersen), ”Børsret i grundtræk” 2014 (sammen med Morten Schaumburg-Müller) "Børs- og kapitalmarkedsret" 2012 (sammen med Erik Werlauff), "SE-selskabet - det europæiske aktieselskab" 2011(sammen med Erik Werlauff, "Selskabsloven med kommentarer" 2010 (sammen med Erik Werlauff), "Vedtægter og ejeraftaler" 2010 (sammen med Erik Werlauff), "Finansselskabsret" 2010 (sammen med Lennart Lynge Andersen), "Tegning og Fuldmagt" 2010 (sammen med Lennart Lynge Andersen), og "Kapitalmarkedsret" 2004. Peer er endvidere forfatter til en lang række fagtidsskriftsartikler om bl.a. børs- og kapitalmarkedsretlige emner.

Peer er underviser som ekstern lektor bl.a. i selskabs- og kapitalmarkedsret på CBS, og er i dag censor på jurauddannelserne på universiteterne, på ledelsesakademiuddannelserne og på Mediehøjskolen. Peer har tidligere undervist i børsret både på Københavns Universitet og på uddannelsen for Børsmæglere, og han har også undervist på RUC og Aarhus Universitet.

Du kan se alle JUC's kurser inden for erhvervs- og selskabsret her.