Vibeke Rønne

Vibeke Rønne

Højesteretsdommer og formand for Pengeinstitutankenævnet.

Vibeke Rønne har som dommer i Københavns Byret, i Østre Landsret og siden 2005 i Højesteret været dybt nede i en lang række finansielle sager, herunder om pengeinstitutters rådgivningsansvar. Hun har i mange år været formand for Pengeinstitutankenævnet og har derfra indgående kendskab til behandlingen af klager over pengeinstitutter, fortrinsvis fra private forbrugere. Ankenævnet behandler klager over danske og færøske pengeinstitutter og deres herværende datterselskaber f.eks. finansieringsselskaber

Du kan se alle JUC's kurser inden for bank og finansieringsret her.