Vibeke Vindeløv

Vibeke Vindeløv

Jurist, konfliktmægler, psykoterapeut og dr.jur. i mægling, professor i konfliktmægling og hos Center for Konfliktløsning

Vibeke Vindeløv er jurist og konfliktmægler og arbejder med mægling og konfliktløsning i mange sammenhænge, fra familier til grupper og i ledelsessammenhænge i organisationer.

Hun er uddannet Jurist og psykoterapeut, dr.jur. på en disputats om mægling, professor i konfliktmægling.

Vibeke Vindeløv er professor i konfliktmægling ved Det juridiske Fakultet på Københavns Universitet og er forfatter til adskillige artikler og bøger om jura, mægling og forsoning. Hun har stor erfaring med undervisning i og praktisk arbejde med konfliktløsning og mægling i en mangfoldighed af konflikttyper. Er særligt interesseret i sammenhængen mellem værdi og handling og den store og den lille konflikt. Hun har erfaring med internationalt arbejde fortrinsvis i Sydøsteuropa (Balkan) og Sydafrika.