Kurser i voldgiftsret, procesret og procedure

Leder du efter et jurakursus inden for voldgiftsret, procesret eller procedure? Herunder finder du en oversigt over alle aktuelle kurser for dig, som arbejder med retssager, afhøringer, bevisførelse, kontrakter, forhandling, den digitale sagsportal, minretssag.dk, retsplejeloven m.v.

De typiske deltagere er f.eks. advokater, virksomhedsjurister, advokatfuldmægtige, juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer og andre, som har berøring med voldgiftsret, procesret eller procedure i deres daglige arbejde. Kurserne går tæt på ny lovgivning, den administrative praksis og nyeste retspraksis inden for de juridiske områder – herunder voldgiftsretten og procesretten.

På kurserne underviser udvalgte specialister og eksperter inden for voldgiftsret, procesret og procedure, hvilket giver dig mulighed for at arbejde med konkrete cases og aktuelle problemstillinger fra hverdagen. Kurserne hos JUC er designede, så du bliver i stand til at arbejde mere effektivt og med større sikkerhed inden for de mange faglige områder. Alle vores juridiske kurser giver point til den obligatoriske efteruddannelse af advokater og jurister.