Åbn alle
 • Den årlige strafferetskonference
 • DIGITAL LAWYER - konferencen
  Legal tech og fremtidens jurist
 • Fondskonferencen 2022
 • JUC Udbudskonference
 • Konference for Advokatsekretærer, paralegals og PA´er 2022
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Legal Project Management
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Udbudsret for specialister
  • M&A-tvister
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Compliance – third party due diligence
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Ansættelsesret 2022
  • CSR - Bæredygtighed i arbejdstøjet
  • Fundamentals & Compliance - Equality, Diversity & Inclusion
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Managing within Danish Employment Law
  • Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner
  • Direktørens ansættelsesforhold
  • Håndtering af sexismesager
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • Sygedagpenge og refusion
  • Masseafskedigelser
  • Diskrimination i ansættelsesretten
  • Managing within Danish Employment Law
  • Anti-Corruption Training
  • Ejendomshandel i praksis
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022 - Møde 1
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022 - Møde 2
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022 - Møde 3
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Omstødelse
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • CSR - Bæredygtighed i arbejdstøjet
  • Compliance - internal investigations
  • Economic crimes
  • Fundamentals & Compliance - Equality, Diversity & Inclusion
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Finansiel leasing - Grundkursus
  • Finansiel compliance i praksis 2.0
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Praktisk børsret
  • Grundkursus i renteloven
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Anti-Corruption Training
  • M&A-tvister
  • Advokaten i bestyrelsen
  • Den danske investerings-screeningslov
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Drafting International Contracts
  • Compliance – third party due diligence
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Udbud: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Dansk ophavsret i strid med EU-retten
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbudsret for specialister
  • ePrivacy-forordningen
  • EU-rettens betydning og anvendelse i dansk ret
  • Tvangsanbringelse af børn og unge
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Grundkursus i arveret
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • Entrepriseretlig praksisgennemgang
  • Naboret
  • Ejendomshandel i praksis
  • Ekspropriation 2021
  • Ejendomshandel for viderekomne – jura og praktik
  • Ophævelse af bolig- og erhvervslejemål
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Entreprisetvister – løsning uden voldgift
  • Tilbudspligten i lejeretten
  • Byggeriets forsikringer
  • Byggeri og miljøforhold
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022
  • Grundkursus i lejeret
  • Køb og salg af andelsboliger
  • Gæsteprincippet
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Moms og fast ejendom
  • Digital projektering
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Skat og fast ejendom
  • Årlig lejeretlig opdatering – Juni
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • Naboret - Sommer 2022
  • Årlig lejeretlig opdatering – (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – August
  • Digital entrepriseret
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Ekspropriation 2021
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Advokaters erstatningsansvar
  • Byggeriets forsikringer
  • Advokatansvarssager og advokatansvarsforsikring i praksis
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • Grundkursus i renteloven
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Produktansvar - kontraktregulering og risikostyring
  • M&A-tvister
  • Forsikringsrettens 10 mest aktuelle emner
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Aktuel immaterialret
  • Dynamiske IT-kontrakter
  • Markedsføringsret i en digital verden - introkursus
  • Dansk ophavsret i strid med EU-retten
  • ePrivacy-forordningen
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Data Protection Officer
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Omstødelse
  • Finansiel leasing - Grundkursus
  • Omstødelse i rekonstruktions- og konkursbehandling
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • Grundkursus i renteloven
  • EU’s rekonstruktionsdirektiv gennemføres i dansk ret
  • Risk management - Kom krisen i forkøbet
  • Forældelse
  • A-Z Grundkursus i inkasso
  • Inkasso for specialister
  • Årlig inkasso- og fogedretlig opdatering for øvede
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Professionel forhandling - Advanced
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Advokatens vej til succes
  • Legal Project Management
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Writing Modern Legal English
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Risk management - Kom krisen i forkøbet
  • Håndtering af sexismesager
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Byggeri og miljøforhold
  • Gæsteprincippet
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • EU's naturbeskyttelse - begrænsninger og muligheder for projekter
  • Naboret - Sommer 2022
  • Offentligretlige retssager
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Ekspropriationsproces
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Gæsteprincippet
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Naboret - Sommer 2022
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • GDPR og brug af sundhedsdata
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Brug af sundhedsdata og GDPR
  • Årlig persondataretlig opdatering
  • GDPR Masterclass - aktuelle databeskyttelsesretlige emner
  • ePrivacy-forordningen
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Data Protection Officer
  • Moms og fast ejendom
  • Skat og fast ejendom
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurderingen
  • Den succesfulde procedure
  • Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Grundkursus i renteloven
  • Bias og vidneforklaringer i bevisvurdering
  • Transportret, spedition og logistik
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurderingen
  • Omstødelse
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Grundkursus i renteloven
  • M&A-tvister
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
 • Negotiation Workshop – A program taught by Senior Fellow Robert Bordone of Harvard Law School
 • Negotiation Workshop Advanced - a 1-day masterclass of expert negotiation skills
 • Netværk for Virksomhedsjurister
 • Netværk i Almene boliger
 • Netværk i Ansættelsesret
 • Netværk i Arbejdsmiljø
 • Netværk i Arve- og familieformueret
 • Netværk i Arve- og familieformueret (Aarhus)
 • Netværk i Boliglejeret
 • Netværk i Bæredygtighed, Strategi og Ledelse
 • Netværk i Bæredygtigt byggeri
 • Netværk i Børns rettigheder
 • Netværk i Børs og Kapitalmarkedsret
 • Netværk i Compliance
 • Netværk i Compliance i Den Finansielle Sektor
 • Netværk i Cybersikkerhed
 • Netværk i Entreprise og Byggeri
 • Netværk i Entreprise og Byggeri (Aarhus)
 • Netværk i Erhvervsdrivende Fonde
 • Netværk i Erhvervslejeret
 • Netværk i Erstatning, Ansvar og Forsikring
 • Netværk i Fast ejendom
 • Netværk i Gravearbejder- og Ledningsskader
 • Netværk i Insolvensret
 • Netværk i International IPR
 • Netværk i IT-kontrakter
 • NETVÆRK I KOMMERCIELLE KONTRAKTER
 • Netværk i Køb og salg af udviklings- og investeringsejendomme
 • Netværk i M&A
 • Netværk i Markedsføringsret
 • Netværk i Miljøret
 • Netværk i Offentlig Ret, Kommunalret og Forvaltningsret
 • Netværk i Omnichannel
 • Netværk i Persondata (Aarhus)
 • Netværk i Persondata i Den Offentlige Forvaltning
 • Netværk i Persondataret
 • Netværk i Personskade
 • Netværk i Procedure og Procesret
 • NETVÆRK I RISK MANAGEMENT
 • Netværk i Rådgivning og Byggeri
 • Netværk i Selskabsret
 • Netværk i Strafferet
 • Netværk i Treasury Management
 • Netværk i Udbudsret
 • Netværk i Veje og Infrastruktur
 • Netværk i Økonomisk Kriminalitet