Konferencer

JUC er Skandinaviens førende udbyder af juridiske konferencer. Som deltager er du garanteret inspiration og konkrete værktøjer, som kan implementeres direkte i din organisation. Ofte er vores konferencer opbygget af flere spor, så du har mulighed for at vælge den mest relevante vinkel for dig på det aktuelle emne. Konferencerne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Indlægsholderne på konferencerne håndplukkes blandt landets eksperter inden for området. Du er derfor altid sikret et unikt indblik i nye tendenser, udfordringer og fremtidige muligheder inden for dit arbejdsområde.

Kursus

JUC er Danmarks største udbyder af juridiske kurser, og vi har årligt mere end 200 kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, og kurserne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater, revisorer og ejendomsmæglere.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde. På kurserne får du ofte et unikt indblik i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.

Netværk

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre profesionelle aktører på området. Netværkslederne samler de faglige tråde og står for en del af indholdet på møderne. Derudover er der indlæg både fra medlemmerne og eksterne indlægsholdere, som bidrager med spændende vinkler og nye aspekter. Som medlem af netværket har du direkte mulighed for at påvirke, hvem der inviteres som indlægsholdere og hvilke temaer, der tages op på møderne.

Åbn alle
 • Fondskonferencen 2023
 • JUC Udbudskonference
 • Konference - Databeskyttelse hos offentlige myndigheder 2023
 • Konference for Advokatsekretærer, paralegals og PA´er 2022
 • Konference om Persondatabeskyttelse og cybersikkerhed
 • Miljøkonferencen 2022
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • BUSINESS EXPANSION - FOR LAWYERS AND LAW FIRMS
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Compliance – third party due diligence
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Udbudsret for specialister
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Legal Project Management
  • Ledelsesansvar i praksis
  • M&A-tvister
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Diskrimination i ansættelsesretten
  • Internationale ansættelser
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • Ny barselslov
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Managing within Danish Employment Law
  • CSR - Bæredygtighed i arbejdstøjet
  • Whistleblowerordninger i praksis for virksomheder
  • Whistleblower-håndtering
  • Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter
  • Masseafskedigelser
  • Strategisk håndtering af barsel
  • Bestyrelseskontrakter
  • Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner
  • Håndtering af sexismesager
  • Årlig ansættelsesretlig opdatering
  • Direktørens ansættelsesforhold
  • Drafting Contracts for Experienced Contractors
  • BUSINESS EXPANSION - FOR LAWYERS AND LAW FIRMS
  • Managing within Danish Employment Law
  • Drafting International Contracts
  • Compliance – third party due diligence
  • Legal Project Management
  • Forældrekøb med rådgivning, berigtigelse og skattemæssige regler
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022 - Møde 3
  • Digitalt tinglysningsakademi - For landbrug eller erhverv
  • Landbrug og erhverv - Digitalt tinglysningsakademi - Møde 3
  • Ejendomshandel for viderekomne – jura og praktik
  • Tinglysning og påtegning af pant
  • Ejendomshandel i praksis - Forår
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Advokaten i bestyrelsen
  • Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister
  • Den danske investerings-screeningslov
  • Drafting Contracts for Experienced Contractors
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Investment & Asset Management Structuring
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Compliance i praksis
  • BUSINESS EXPANSION - FOR LAWYERS AND LAW FIRMS
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • CSR - Bæredygtighed i arbejdstøjet
  • Praktisk børsret
  • Kontraktret
  • Løgndetektion
  • Whistleblower-håndtering
  • Sundhedsret
  • Drafting International Contracts
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Distributionsret
  • Iværksætterens juridiske rådgiver
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Compliance – third party due diligence
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
  • Grundkursus i økonomi og regnskab
  • Compliance - Internal Investigations
  • Leasing - Juraen og praktikken
  • Bestyrelseskontrakter
  • Venturekapital-investeringer
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Regnskab og værdiansættelse af virksomheder
  • M&A-tvister
  • Sanktioner
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Billeasing A-Z
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Nyheder inden for EU- og konkurrenceretten
  • Nyheder inden for produktefterligninger, design- og ophavsretten
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Nyt fra EU-Domstolen
  • EU-rettens betydning og anvendelse i dansk ret
  • Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter
  • Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
  • Konkurrenceret i praksis
  • Udbudsret for specialister
  • Dansk ophavsret i strid med EU-retten
  • Sanktioner
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Grundkursus i arveret
  • Administrativ håndtering af samvær
  • Ægtepagter og testamenter
  • Grundlæggende dødsboskifteret
  • Fuldmagter og Fremtidsfuldmagter
  • Dødsbobeskatning
  • Tvangsanbringelse af børn og unge
  • Naboret
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Årlig lejeretlig opdatering – (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – August
  • Digital entrepriseret
  • Forældrekøb med rådgivning, berigtigelse og skattemæssige regler
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Berigtigelse af ejendomshandler
  • Årlig opdatering på skatteregler
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • ABR 18 – teknisk rådgivning
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • Entreprenørprojektering
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • Tilbudspligten i lejeretten
  • Entrepriseretlig praksisgennemgang
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Ekspropriation
  • Grundkursus i lejeret
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Ejendomshandel i praksis - Vinter
  • Ejerskifteforsikringer med baggrund i den sidste bekendtgørelse
  • Ejendomshandel for viderekomne – jura og praktik
  • Tinglysning og påtegning af pant
  • Entreprisetvister – løsning uden voldgift
  • Årlig opdatering på andelsboligområdet
  • Gæsteprincippet
  • Byggeriets forsikringer
  • Køb og salg af andelsboliger
  • Ejendomshandel i praksis - Forår
  • Moms og fast ejendom
  • Skat og fast ejendom
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Årlig lejeretlig opdatering – Juni
  • Forsikringsrettens 10 mest aktuelle emner
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Forsikrings- og erstatningsret for praktikere
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Ekspropriation
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Grundkursus i forsikringsret
  • Ejerskifteforsikringer med baggrund i den sidste bekendtgørelse
  • Byggeriets forsikringer
  • Advokatansvarssager og advokatansvarsforsikring i praksis
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • M&A-tvister
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Hjemmesidecompliance i praksis - Del 1
  • Hjemmesidecompliance i praksis - Del 2
  • Nyheder inden for produktefterligninger, design- og ophavsretten
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Den nye AI-forordning
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Markedsføringsret for specialister - forbrugeraftaler
  • Kontrol af databehandlere
  • Distributionsret
  • Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
  • Brug af Blockchain – Retlige udfordringer og praksis
  • Dansk ophavsret i strid med EU-retten
  • Cybersikkerhed og GDPR
  • Personlighedsret
  • Forældelse
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Risk management - Kom krisen i forkøbet
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Leasing - Juraen og praktikken
  • Inkasso for specialister
  • Omstødelse i rekonstruktions- og konkursbehandling
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • A-Z Grundkursus i inkasso
  • KUNG FU FOR JURISTER – PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET
  • Juridisk formidling til lægmænd
  • Work-life balance
  • Drafting Contracts for Experienced Contractors
  • Så lovligt som muligt
  • BUSINESS EXPANSION - FOR LAWYERS AND LAW FIRMS
  • Retorik og juridisk formidling
  • Løgndetektion
  • Risk management - Kom krisen i forkøbet
  • Professionel forhandling - Advanced
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Legal Project Management
  • Håndtering af sexismesager
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Naboret
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Digitalt tinglysningsakademi - For landbrug eller erhverv
  • Grundkursus i energiretten
  • Introduktion til planret
  • Ekspropriation
  • Taksonomiforordningen
  • Miljøret
  • Gæsteprincippet
  • Naboret
  • Juridisk formidling til lægmænd
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Så lovligt som muligt
  • Offentligretlige retssager
  • Kommunalfuldmagten – årlig opdatering og praktiske løsninger
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Introduktion til planret
  • Ekspropriation
  • Sundhedsret
  • Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Gæsteprincippet
  • Private fællesveje i praksis
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Den nye AI-forordning