Åbn alle
 • Den årlige strafferetskonference
 • JUC Udbudskonference
 • Konference for Advokatsekretærer, paralegals og PA´er
 • Konference for erhvervsdrivende fonde
 • Legal tech og fremtidens jurist
  • Internationale ansættelser
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Whistleblowerordninger i praksis for virksomheder
  • Whistleblower-ordninger i det offentlige
  • Bestyrelseskontrakter
  • Kollektiv arbejdsret – grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler og kutymer
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • CSR - Bæredygtighed i arbejdstøjet
  • Fundamentals & Compliance - Equality, Diversity & Inclusion
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Det digitale tinglysningsakademi 2021
  • Servitutter - håndtering og tinglysning af private servitutter
  • Ejendomshandel i praksis
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • De nye regler om aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber
  • Investment & Asset Management Structuring
  • Praktisk børsret
  • Compliance i Praksis
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Den nye danske investerings-screeningslov
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Compliance – third party due diligence
  • Drafting International Contracts
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Bestyrelseskontrakter
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • CSR - Bæredygtighed i arbejdstøjet
  • Compliance - internal investigations
  • Economic crimes
  • Fundamentals & Compliance - Equality, Diversity & Inclusion
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Finansiel compliance i praksis 2.0
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Praktisk børsret forår 2022
  • Grundkursus i Selskabsret
  • M&A-tvister
  • ePrivacy-forordningen
  • Udbud: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Udbud: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • Udbud: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Konkurrenceret i praksis
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Udbud: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbudsret for specialister
  • Børnesager – erfaringer med det familieretlige system i et 360 graders perspektiv
  • Grundkursus i arveret
  • Tvangsanbringelse af børn og unge
  • Årlig opdatering på andelsboligområdet
  • Det digitale tinglysningsakademi 2021
  • Byggeri og miljøforhold
  • Digital entrepriseret
  • AB 18: Case study ved brug af de nye AB 18 dokumenter – sådan løses de i praksis
  • Skat og fast ejendom
  • Entreprisetvister – løsning uden voldgift
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • Ophævelse af bolig- og erhvervslejemål
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Naboret
  • Servitutter - håndtering og tinglysning af private servitutter
  • Ekspropriation 2021
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • Entrepriseretlig praksisgennemgang
  • Ejendomshandel i praksis
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Tilbudspligten i lejeretten
  • Byggeriets forsikringer
  • Grundkursus i lejeret
  • Køb og salg af andelsboliger
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Digital projektering
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Årlig lejeretlig opdatering – Juni
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • Årlig lejeretlig opdatering – (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – August
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Ekspropriation 2021
  • Personskaderetssagen – beviserne under retssagen
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Byggeriets forsikringer
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • M&A-tvister
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) - Oktober
  • ePrivacy-forordningen
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - Oktober
  • Kontrol af databehandlere - Efterår 2021
  • Markedsføringsret for specialister - forbrugeraftaler
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Markedsføringsret i en digital verden - introkursus
  • Data Protection Officer
  • Inkasso for specialister
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Inkasso efter Coronakrisen - brush-up på inkassoreglerne
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • EU’s rekonstruktionsdirektiv gennemføres i dansk ret
  • Forældelse
  • A-Z Grundkursus i inkasso
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Professionel forhandling - Advanced
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Advokatens vej til succes
  • Legal Project Management
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Writing Modern Legal English
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Byggeri og miljøforhold
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Whistleblower-ordninger i det offentlige
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Offentligretlige retssager
  • Ekspropriationsproces
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • GDPR-nyt 2021
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) - Oktober
  • ePrivacy-forordningen
  • Brug af kunstig intelligens - Retlige udfordringer og muligheder
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - Oktober
  • Kontrol af databehandlere - Efterår 2021
  • GDPR og brug af sundhedsdata
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Årlig persondataretlig opdatering
  • Data Protection Officer
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurderingen
  • Den succesfulde procedure - Vinter
  • Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse
  • Afhøringsteknik i praksis - Vinter
  • Klientkommunikation
  • Voldgiftsinstituttets nye regler for behandling af voldgiftssager
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurderingen
  • M&A-tvister
 • Negotiation Workshop okt. 2021 – A program taught by Senior Fellow Robert Bordone of Harvard Law School
 • Netværk for Virksomhedsjurister
 • Netværk i Almene boliger
 • Netværk i Ansættelsesret
 • Netværk i Arbejdsmiljø
 • Netværk i Arve- og familieformueret
 • Netværk i Arve- og familieformueret (Aarhus)
 • Netværk i Boliglejeret
 • Netværk i Bæredygtigt byggeri
 • Netværk i Børns rettigheder
 • Netværk i Compliance
 • Netværk i Compliance i Den Finansielle Sektor
 • Netværk i Cybersikkerhed
 • Netværk i Entreprise og Byggeri
 • Netværk i Entreprise og Byggeri (Aarhus)
 • Netværk i Erhvervsdrivende Fonde
 • Netværk i Erhvervslejeret
 • Netværk i Erstatning, Ansvar og Forsikring
 • Netværk i Fast ejendom
 • Netværk i Gravearbejder- og Ledningsskader
 • Netværk i Insolvensret
 • Netværk i International IPR
 • Netværk i IT-kontrakter
 • NETVÆRK I KOMMERCIELLE KONTRAKTER
 • Netværk i Køb og salg af udviklings- og investeringsejendomme
 • Netværk i M&A
 • Netværk i Markedsføringsret
 • Netværk i Miljøret
 • Netværk i Offentlig Ret, Kommunalret og Forvaltningsret
 • Netværk i Persondata (Aarhus)
 • Netværk i Persondata i Den Offentlige Forvaltning
 • Netværk i Persondataret
 • Netværk i Personskade
 • Netværk i Procedure og Procesret
 • NETVÆRK I RISK MANAGEMENT
 • Netværk i Rådgivning og Byggeri
 • Netværk i Selskabsret
 • NETVÆRK I SKATTERET
 • Netværk i Strafferet
 • Netværk i Strategisk Ledelse med CSR
 • Netværk i Treasury Management
 • Netværk i Udbudsret
 • Netværk i Veje og Infrastruktur
 • Netværk i Økonomisk Kriminalitet