Jacob Schall Holberg

Jacob Schall Holberg

Partner og advokat (H) hos Bech-Bruun advokatpartnerselskab.

Jacob Schall Holberg har i mere end 15 år beskæftiget sig med offentligretlige forhold, og han har omfattende erfaring med procedure og retssagsførelse. Til daglig er Jacob ansvarlig for Bech-Bruuns offentligretlige konfliktløsning og det miljøretlige område for offentlige myndigheder og offentlige virksomheder samt miljøretlig due diligence.

Jacob har inden for miljø- og planområdet ført mange retssager for by-, lands- og Højesteret, ligesom han har arbejdet med en bred vifte af regulatoriske forhold.

Foruden sin omfattende faglige erfaring har Jacob også en stor undervisningserfaring, og han har været henholdsvis manuduktør og ekstern lektor i EU-ret ved Københavns Universitet, samt undervist i bl.a. forvaltningsret og offentlige myndigheders erstatningsansvar.

Jacob underviser på flere lektioner på eJUC om domme og afgørelser inden for det offentlig-retlige område.


Du kan se alle JUC's kurser inden for offentlig ret her samt alle eJUC lektioner inden for offentlig ret her.