Netværk

stroke-width="2.28571" />

Vælg mellem et bred vifte af kurser inden for familieret og arveret

Familieretslige problemstillinger spænder bredt, og det kan være en delikat affære, at håndtere de involveredes parters relationer. Derfor udvikler vi kurser med henblik på at levere den vigtigste viden inden for alle faglige aspekter.

For at sikre dig kvalitet af absolut højeste skuffe, gør vi os umage med at udvælge undervisere, som oftest er branchens førende profiler. Alle vores kurser kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Se vores udvalg af kurser inden for familieret nedenfor

Historisk baggrund og aktuelle emner i dansk damilieret

Familieretten i Danmark har gennemgået betydelige forandringer gennem årene, hvilket afspejler samfundets udvikling og skiftende værdier. Den historiske baggrund er afgørende for at forstå, hvordan lovgivningen om familiemæssige forhold har udviklet sig.

Familieretten i Danmark har dybe rødder, der strækker sig tilbage i tiden. Traditioner og normer omkring ægteskab, skilsmisse, arv og forældremyndighed har været under indflydelse af religiøse, kulturelle og sociale faktorer gennem århundreder. Industrialiseringens påvirkning, kvindefrigørelse og ændrede familiestrukturer har formet den danske familieret.

I dag står dansk familieret over for en række aktuelle emner og udfordringer. Et stigende antal skilsmisser og ændrede opfattelser af ægteskab har ført til en nødvendig modernisering af lovgivningen. Spørgsmål om børnefordeling, underholdsbidrag og forældremyndighed er blevet komplekse og kræver nuancerede løsninger.

Adoption, homoseksuelle ægteskaber og reproduktive rettigheder er andre områder, hvor familieretten har været i centrum for diskussioner. Samfundets mangfoldighed og nye familiekonstellationer udfordrer konventionelle opfattelser og kræver tilpasninger i lovgivningen.

En af de primære udfordringer i dag er at sikre, at lovgivningen afspejler mangfoldigheden af moderne familier. Implementeringen af retfærdige og bæredygtige løsninger, der tager hensyn til alle medlemmer af en familie, er afgørende. Desuden er håndtering af sager om vold i hjemmet og beskyttelse af sårbare familiemedlemmer presserende emner, der kræver opmærksomhed.

Digitaliseringens indflydelse på familieretten er også en vigtig faktor at overveje. Elektronisk kommunikation, databeskyttelse og virtuelle retsmøder er alle aspekter, der påvirker retssystemet og kræver konstant opdatering og tilpasning.

Sammenfattende er dansk familieret præget af sin rige historie og står over for komplekse udfordringer i dagens samfund. At forstå både den historiske kontekst og de aktuelle emner er afgørende for at udvikle en moderne og retfærdig lovgivning, der tjener alle familier i Danmark.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.