Oligatorisk efteruddannelse

Obligatorisk efteruddannelse er et krav for advokater, advokatfuldmægtige, statsautoriserede revisorer og ejendomsmæglere. JUC udformer og afholder en lang række aktiviteter, der målrettet opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse for dig. Du kan læse bekendtgørelserne om obligatorisk efteruddannelse her:

Advokater skal hele arbejdslivet sørge for at holde sig opdateret med ny faglig viden. For hver tre år, der går, skal både advokater og advokatfuldmægtige følge 54 timers efteruddannelse – det svarer ca. til tre kursusdage hvert år. Advokatrådet fører tilsyn med, at alle advokater opfylder kravet om løbende efteruddannelse.

Det er i øvrigt i strid med god advokatskik, hvis en advokat påtager sig en sag, som han ikke er fagligt kompetent til at håndtere eller ikke har tid til at tage sig af, så det er vigtigt at advokaten er opdateret og har fulgt op på sin efteruddannelse. I Danmark er det Advokatnævnet, der behandler klager over medlemmer af Det danske Advokatsamfund. Alle advokater i Danmark skal være medlemmer af Advokatsamfundet.

Hos JUC er det vores mission at skabe arrangementer, der er relevante, og som giver brugbar og praktisk anvendelig viden. Du kan læse mere om vores kurser, der alle opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse under JUC kurser.

Vi udbyder en lang række faglige, juridiske netværk, der alle opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse. Netværk hos JUC er en spændende og inspirerende måde at uddanne sig på. Du får et uvurderligt netværk og indsigt i seneste nye praksis, administrativ praksis, lovgivning og utrykte domme. Læs mere om JUC netværk og se om der er et for dit arbejdsområde.

Vi søger konstant at udvikle vores portefølje af kurser og netværk, så de er opdaterede, tidssvarende og kan opfylde vore deltageres behov. Ønsker du mere viden om obligatorisk efteruddannelse eller har du et konkret spørgsmål til et kursus eller et netværk, så kontakt os endelig. Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du leder efter et kursus, som vi ikke udbyder endnu, eller hvis du selv ønsker at undervise. Kontakt JUC's udviklingsafdeling på JUC@juc.dk eller på tlf. 7020 8260.


Er du interesseret i juridisk efteruddannelse, kan du se vores tilbud her: