Netværk

stroke-width="2.28571" />

Certificering

Certificering i grundlæggende udbudsret

En grunduddannelse i 5 moduler med afsluttende certificering

25

lektioner (point)

23950 DKK.

Et anerkendt og intensivt læringsforløb i udbudsret

Certificeringen i grundlæggende udbudsret er et intensivt sammenhængende læringsforløb bestående af 5 moduler, hvor du kommer rundt om alle de vigtigste og mest centrale dele af udbudsretten og de klassiske udfordringer ifm. gennemførelse og deltagelse i udbud samt indgåelse og styring af kontrakten.

Bemærk, at vi nu har udvidet certificeringen med et halvdagsmodul, der har specielt fokus på bæredygtige udbud. Deltagerne får således også redskaberne til at varetage bæredygtige og grønne udbud i de enkelte trin i udbudsprocessen.

Certificeringen er udviklet i samarbejde med førende advokater og eksperter inden for udbudsretten fra NP advokater, Poul Schmith/Kammeradvokaten og Accura, som ligeledes underviser på uddannelsen.

Læringsforløbet giver dig en solid introduktion til udbudsretten og et stærkt fundament for at arbejde professionelt med udbud, både som ordregiver og tilbudsgiver.


Udbytte

Certificeringen giver dig og din arbejdsplads stor værdi, da modulerne har en udpræget praktisk og hands-on orienteret tilgang. Du bliver i stand til at håndtere en lang række udbudsrelaterede opgaver, og du får konkrete, brugbare værktøjer, tjeklister og opdateret viden om den praktiske håndtering af udbudsretlige problemstillinger, så du kan bruge din nye viden allerede dagen efter det enkelte modul.

Certificeringen giver således en grundig introduktion til relevant lovgivning og gældende retspraksis kombineret med en solid praktisk tilgang til bruger heraf i hverdagen. Du vil få en bedre forståelse for fleksibilitet og de muligheder, udbudsloven rummer, og i højere grad blive klædt på til at kunne styre uden om faldgruberne i de enkelte faser i udbudsprocessen.


Indhold

Certificeringen består af følgende 4 moduler:
 
 • Modul 1: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Overvejelser og elementer ifm. forberedelsen af udbud 
  • Markedsdialog – behov for markedsdialog?
  • Vurdering af spørgsmål om udbudspligt
  • Behovsopgørelse og kravspecifikation
  • Egnethed, udvælgelse og tildelingskriterier
  • Valg af udbudsform, herunder fleksible udbudsformer
  • Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog og valg af udbudsform
  • Udbud under light-regimet
 
 • Modul 2: Udarbejdelse af udbudsmateriale – inkl. udelukkelsesgrunde, rammeaftaler og evalueringsmoduler
  • Elementer i udbudsmaterialet – udbudslovens krav
  • Sammenhængen til udbudsdesignet og beslutningsstrukturer internt i organisation
  • Kravspecifikationer/tekniske specifikationer
  • Krav til egnethed og udvælgelseskriterier (teknisk, økonomisk)
  • Anvendelse af udelukkelsesgrunde
  • Kriterier for tildeling og evalueringsmetode
  • Kontraktbestemmelser, herunder risikofordeling, understøttelse af det fremadrettede samarbejde, ændringsklausuler mv.
  • Rammeaftaler – særlige krav til udbudsmaterialet
  • Udbudsbekendtgørelsen – udformning ift. udbudsmaterialet
 
 • Modul 3: Gennemførelse af udbud - inkl. ESPD'et, tildeling og indgåelse af kontrakt
  • Udbudsperiodens start og offentliggørelse af udbudsmaterialet
  • Reglerne for ændringer undervejs i udbuddet
  • Rammerne for spørgsmål/svar
  • Rammerne for forhandling og dialog
  • Afgivelse af tilbud, herunder udfyldelse af ESPD
  • Indhentning af dokumentation - hvornår, hvem og hvilken dokumentation?
  • Mulighed for self-cleaning - hvordan håndteres det i praksis?
  • Tildeling af kontrakt
  • Standstill-perioden
  • Indgåelse af kontrakt
 
 • Modul 4: Indgåelse og håndhævelse af kontrakt - inkl. aktindsigt, klager og ændringer 
  • Implementering af kontrakter
  • Styring af kontrakter og contract management
  • Leverandørhåndtering og -opfølgning
  • Risikostyring og compliance
  • Ændringer af kontrakter indenfor udbudslovens rammer
  • Rækkevidden af ændringsmuligheder
  • Muligheder for at udskifte kontraktparter
  • Klagesager og aktindsigt
  • Ophør af kontrakter

 • Modul 5: Bæredygtige udbud - inkl. forarbejde, udarbejdelse og opfølgning ifm. grønne udbud
  • Bæredygtighed som begreb
  • Forberedelse af grønne udbud
  • Bæredygtighed i udbudsprocessen – hvordan anvendes bæredygtighed som egnethedskrav, tildelingskriterier eller i kravspecifikationen?
  • Bæredygtige kontraktklausuler
  • Kontraktopfølgning ifm. grønne og bæredygtige udbud

Certificeringstest
Når du har deltaget på alle moduler, afsluttes forløbet med en onlinetest, hvor du skal svare på en række spørgsmål til det materiale, som du har været igennem. Testen er en multiple choice-test, som du tager derhjemme. Du har 2 timer til at svare på spørgsmålene, og du får svar med det samme.


Målgruppe

Målgruppen er udbudskonsulenter og udbudsjurister, eller andre, der arbejder aktivt med gennemførelse af eller deltagelse i udbud.

Certificeringen retter sig mod ordregivere, der gennemfører udbud, samt tilbudsgivere, der ønsker en bedre forståelse for udbudsprocessen og mulighederne for, at påvirke processen og optimere sit tilbud (f.eks. bid managers, sales managers og key account managers). Derudover retter den sig mod rådgivere, såvel på ordregiver- som tilbudsgiverside.
 
Certificeringen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Programmet for Certificering i grundlæggende udbudsret

Deltag i undervisningen og få en certificering, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Læs mere om certificeringen og se det spændende uddannelsesprogram her.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.

Kontakt Network Consultant Jan Staugaard fra JUC, hvis du vil vide mere om JUC's spændende konferencer og stærke certificeringer.

Jan Staugaard
Conference and Certification Consultant
Mobil: +45 28 76 27 31
Email: jst@juc.dk