Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Jesper Fabricius

Advokat (L) og partner hos Accura

Jesper Fabricius står i spidsen for Accuras afdeling for Konkurrence- og Udbudsret. Han rådgiver en række danske og internationale kunder om konkurrenceretlige spørgsmål.

Han er forfatter til flere bøger og artikler om udbudsretlige emner, senest Offentlige indkøb i praksis, Karnov, 4. udg. 2017.

Jesper Fabricius har omfattende erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder og virksomheder om EUs udbudsregler og offentlig-private selskaber. Han var medlem af regeringens udbudslovsudvalg, som udarbejdede udkast til den nye udbudslov, der trådte i kraft 1. januar 2016. Han er nu medlem af den følgegruppe, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har nedsat til at drøfte udviklingen på udbudsområdet og KFSTs indsats på området.
Han var medstifter af Dansk Forening for Udbudsret, har i en årrække været medlem af foreningens bestyrelse og i perioden 2013-2017 været formand for foreningen. Jesper rådgiver også om immaterial- og markedsføringsret, virksomhedsoverdragelser og generel erhvervsret.

Han har tidligere været partner hos Lett Advokatfirma og advokatfuldmægtig og senere advokat hos Bech-Bruun.

Jesper Fabricius står i spidsen for Accuras afdeling for Konkurrence- og Udbudsret. Han rådgiver en række danske og internationale kunder om konkurrenceretlige spørgsmål. Han er forfatter til flere bøger og artikler om udbudsretlige emner.