Certificering

Certificering i Compliance

Ny grunduddannelse og certificering i corporate compliance

35

lektioner

31950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f
Indhold
I samarbejde med nogle af landets absolut førende eksperter og praktikere tilbyder JUC nu en helt ny grunduddannelse og certificering i corporate compliance.

Uddannnelsen består af seks intensive moduler kommer du rundt om alle centrale problemstillinger i compliancearbejdet.
Uddannelsen vil give dig fundamentet og kompetencerne til at udvikle og implementere en compliancefunktion i en virksomhed og gennemføre interne undersøgelser af virksomhedens complianceforhold samt give dig redskaber til at få et godt samarbejde med forretningen.

Programmet er tilrettelagt mhp. på en grundig indføring i alle faser af compliancefunktionens arbejde, fra det juridiske udgangspunkt og etablering og implementering af en compliancefunktion i organisationen til gennemførelse af deep dives og efterprøvelse af kontroller, rapportering mv.

Det er en «how to»-uddannelse, der i stort omfang er baseret erfaringer fra compliancepraktikere og -ledere fra store danske virksomheder samt diskussioner mellem deltagerne.


Programchef Annelise Warrer, SVP, Head of Compliance i Nykredit, har stået for udviklingen af uddannelsen:
"Jeg er optaget af, at compliancearbejdet skal udføres på et højt fagligt niveau og skal være værdiskabende for ledelsen og din virksomhed. Risici skal vurderes uafhængigt af forretningen, men identificeres bedst, hvis man har et godt samarbejde med forretningen og hele tiden har øje på bolden i stedet for manden. Det er særlig vigtigt med en praktisk risikoforståelse, og det prøver vi også at adressere i løbet af uddannelsesforløbet"
 
 
Certificeringen består af følgende seks moduler:
 
Modul 1: Introduktion til compliance
 • Hvad er compliance?
 • Rammer for complaince
 • Governance og risikostyring
 • Compliancefunktions opgaver
 • Værdiskabende complaince
 
Modul 2: Kernediscipliner i compliance
 • Typer og valg af dybde i compliancegennemgange
 • Identificering af interessenter
 • Fastlæggelse af scope
 • Afdækning af risici og efterprøvelse af kontroller
 • Risikovurdering af findings
 • Krav til dokumentation
 • Præsentation af rapporter for forretningen og konflikthåndtering
 • Tips og tricks til den gode compliancerapport
 • Workshop om en fiktiv compliancegennemgang og compliancerapport.
 
Modul 3: Compliance på udvalgte områder
 • Compliance i en international virksomhed
 • GDPR
  • Governance og kontroller på persondataområdet
  • Compliancegennemgange af GDPR
 • AML og efterlevelse af internationale sanktioner
  • Hvordan sikres efterlevelse af regler på området
  • Compliancegennemgange på området
 • Korruption
 • Konkurrencelovgivning
  • Dawn raid beredskab og complianceprogram
  • Compliancegennemgange af konkurrenceret
 • Tredjepartsrisici
  • Krav i lovgivning og fra myndigheder
  • Risici ift. agenter, leverandører og samarbejdspartnere
  • Compliancegennemgange af tredjepartsrisici  
 • Workshop om tredjepartrisici
 
Modul 4: Complianceprogrammet
 • Compliancestrategi - fastlæggelse af risikoappetit ift. compliancerisici
  • Etablering af et complianceprogram 
  • Politikker
  • Retningslinjer
  • Forretningsgange mv.
  • Kontroller
 • Rådgivning og uddannelse af medarbejdere mv.
 • Rapportering til ledelse og bestyrelse
  • Complianceplanen
  • Compliancerisikovurdering 
  • Complianceplan og flerårsplaner 
  • Dokumentation af risikovurdering og complianceplan
 • Compliance som kulturskaber:
  • Hvordan kommer Compliance på landkortet
  • Hvordan får Compliance forretningen med sig
 • Konflikthåndtering
 • Personlig gennemslagskraft
 • Skyggearbejde
 
Modul 5: Interne og eksterne undersøgelser
 • Introduktion til interne og eksterne undersøgelser
 • Planlægning og gennemførelse af interne undersøgelser, herunder interviews
 • Whistleblowerordning - Modtagne anmeldelser – tips, tricks og faldgruber
 • Workshop om interne undersøgelser
 • Tilsyn fra myndigheder
 • Forberedelse og håndtering af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
   
Modul 6: Fremtidens compliancefunktion
 • Introduktion til compliance i fremtiden
 • Sustainability, ESG & compliance
 • LEAN og datadrevet compliance
 • Nationale og internationale trends indenfor Compliance

 • Certificering
  • Multiple choice test
  • Mundtlig eksamen baseret på en case

Medundervisere:

Thomas Etter, Head of Compliance & Data Protection, Hempel
Peter Førby Kappel, Senior Compliance Officer, Nykredit
Maria Sudarikova, Sanctions & Export Control Manager, Hempel
Silvestra Cumming, Global Data Protection Manager, Hempel
Hans Jakob Folker, Advokat (L) og partner, Kromann Reumert
Frank Wagner, Investigation and Compliance Officer, Danske Bank
Tobias Søttrup, Director, Deloitte
 

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet praktikere (jurister og ikke-jurister), men passer også for advokater, som har behov en dybere forståelse for corporate compliance som fagområde.
 

Materiale

Du vil få adgang til kursuspræsentationerne og andet relevant materiale via JUC's online materialeportal.

Programmet for Certificering i Compliance

Deltag i undervisningen og få en certificering, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Læs mere om certificeringen og se det spændende uddannelsesprogram her.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende denne certificering, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.

Christopher Storm Delroy
Network Consultant
Mobil: +45 54 33 71 43
Email: csd@juc.dk

Del på sociale medier

in
t
f