Netværk

stroke-width="2.28571" />

Certificering

Certificering i Compliance

En anerkendt uddannelse i corporate compliance

35

lektioner (point)

35950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Generelt om Certificering i Compliance

Certificering i Compliance er en anerkendt og professionel uddannelse i corporate compliance, der giver det faglige fundament og kompetencerne til at udvikle og indføre en compliance-funktion og implementere et compliance-program i en virksomhed.

Certificering i Compliance er et eksklusivt uddannelsesprogram opbygget i 6 intensive moduler, udviklet i samarbejde med nogle af landets absolut førende eksperter og praktikere inden for compliance.

Annelise Warrer, SVP, Head of Compliance i Nykredit, en af Danmarks mest anerkendte compliance-eksperter, er programleder for certificeringen og har samlet et hold af medundervisere blandt landets stærkeste eksperter, praktikere og rådgivere inden for compliance.

En eksklusiv uddannelse i Corporate Compliance – i 6 intensive moduler

Certificering i Compliance består af 6 intensive moduler, hvor du kommer rundt om alle de centrale problemstillinger og værktøjer i compliance-arbejdet - såvel vedr. politikker, retningslinjer, kontroller, risikovurderinger, rapporteringer som juridiske og organisatoriske udfordringer.

Ligeledes kommer programmet rundt om en række centrale compliance-områder, herunder GDPR-regler, whistleblower-ordningen, risk management, corporate governance, anti-hvidvaskning, intern revision, ESG m.m.

Uddannelsen giver dig fundamentet og kompetencerne til at undersøge, udvikle, implementere og kontrollere et compliance-program i din organisation, og giver dig fundamentet og redskaberne til at varetage en stilling som Compliance Officer, Compliance Manager eller en anden compliance-funktion hos en virksomhed.

Teori og praksis i alle faser af compliance-arbejdet

Uddannelse inden for compliance tager udgangspunkt i både det juridiske grundlag, implementering, kontroller og den praktiske kvalitetssikring af virksomhedens arbejdsprocesser.

Programmet er tilrettelagt mhp. på en grundig indføring i alle faser af compliancefunktionens arbejde, fra det juridiske udgangspunkt og etablering og implementering af en compliancefunktion i organisationen, til gennemførelse af deep dives og efterprøvelse af kontroller, rapportering mv.

Det er en "how to"-uddannelse, der i stort omfang er baseret på erfaringer fra compliancepraktikere og -ledere fra store danske virksomheder samt diskussioner mellem deltagerne.

Uddannelsesprogrammet er tilrettelagt mhp. en grundig indføring i alle faser af compliance-funktionens arbejde i teori og praksis. Vi giver således deltagerne værktøjerne til at arbejde med compliance på et strategisk såvel som praktisk niveau i alle dele af organisationen.
 

GDPR, Risk Management, AML, Whistleblower-ordning, ESG m.m.

Certificeringen i Compliance giver dig et overblik og grundlæggende indføring i de mest centrale compliance-områder og corporate governance.

I et typisk compliance-program vil overholdelse af GDPR-lovgivning, håndtering af persondata i datasystemer, intern revision, risikovurdering, risk management og whistleblower-ordningen være centrale elementer. I internationale virksomheder vil AML – Anti Money Laundering dvs. anti-hvidvaskning, anti-korruption, konkurrencelovgivning også typisk være en del at et compliance-program.

En politik i forhold ESG og bæredygtighed er også i stigende grad en del af danske virksomheders compliance-programmer.

Udtalelse fra programchef Annelise Warrer 

Programchef Annelise Warrer, SVP, Head of Compliance i Nykredit, har stået for udviklingen af uddannelsen:

"Jeg er optaget af, at compliancearbejdet skal udføres på et højt fagligt niveau og skal være værdiskabende for ledelsen og din virksomhed. Risici skal vurderes uafhængigt af forretningen, men identificeres bedst, hvis man har et godt samarbejde med forretningen og hele tiden har øje på bolden i stedet for manden. Det er særlig vigtigt med en praktisk risikoforståelse, og det prøver vi også at adressere i løbet af uddannelsesforløbet."
 

Undervisningsmoduler i Certificering i Compliance

Certificeringen består af følgende seks moduler:
 
Modul 1: Introduktion til compliance
 • Hvad er compliance?
 • Rammer for compliance
 • Governance og risikostyring
 • Compliancefunktions opgaver
 • Værdiskabende compliance
 
Modul 2: Kernediscipliner i compliance
 • Typer og valg af dybde i compliancegennemgange
 • Identificering af interessenter
 • Fastlæggelse af scope
 • Afdækning af risici og efterprøvelse af kontroller
 • Risikovurdering af findings
 • Krav til dokumentation
 • Præsentation af rapporter for forretningen og konflikthåndtering
 • Tips og tricks til den gode compliancerapport
 • Workshop om en fiktiv compliancegennemgang og compliancerapport
 
Modul 3: Compliance på udvalgte områder
 • Compliance i en international virksomhed
 • GDPR
  • Governance og kontroller på persondataområdet
  • Compliancegennemgange af GDPR
 • AML og efterlevelse af internationale sanktioner
  • Hvordan sikres efterlevelse af regler på området
  • Compliancegennemgange på området
 • Korruption
  • Korruptionslovgivning – dansk lovgivning, UKBA, FCPA mv.
  • Håndtering af korruptionsrisici og kontroller på området
  • Compliancegennemgange af korruption
 • Konkurrencelovgivning
  • Compliancegennemgange af konkurrenceret
 • Tredjepartsrisici
  • Krav i lovgivning og fra myndigheder
  • Risici ift. agenter, leverandører og samarbejdspartnere
  • Compliancegennemgange af tredjepartsrisici  
 • Workshop om tredjepartsrisici
 
Modul 4: Complianceprogrammet
 • Compliancestrategi - fastlæggelse af risikoappetit ift. compliancerisici
  • Etablering af et compliance-program 
  • Politikker
  • Retningslinjer
  • Forretningsgange mv.
  • Kontroller
 • Rådgivning og uddannelse af medarbejdere mv.
 • Rapportering til ledelse og bestyrelse
  • Complianceplanen
  • Compliancerisikovurdering 
  • Complianceplan og flerårsplaner 
  • Dokumentation af risikovurdering og complianceplan
 • Compliance som kulturskaber:
  • Hvordan kommer Compliance på landkortet
  • Hvordan får Compliance forretningen med sig
 • Konflikthåndtering
 • Personlig gennemslagskraft
 • Skyggearbejde
 
Modul 5: Interne og eksterne undersøgelser
 • Introduktion til interne og eksterne undersøgelser
 • Planlægning og gennemførelse af interne undersøgelser, herunder interviews
 • Whistleblowerordning - Modtagne anmeldelser – tips, tricks og faldgruber
 • Workshop om interne undersøgelser
 • Tilsyn fra myndigheder
 • Forberedelse og håndtering af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
 • Dawn raid beredskab
   
Modul 6: Fremtidens compliancefunktion
 • Introduktion til compliance i fremtiden
 • Sustainability, ESG & compliance
 • LEAN og datadrevet compliance
 • Nationale og internationale trends indenfor Compliance

 • Selve certificeringen
  • Multiple choice-test
  • Mundtlig eksamen baseret på en case

Medunderviserne på certificeringen

Udover programchef Annelise Warrer fra Nykredit, som leder undervisningen, så vil du også møde følgende medundervisere:

 

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet praktikere (jurister og ikke-jurister), men passer også til advokater, som har behov en dybere forståelse for corporate compliance som fagområde.
 

Materiale

Du vil få adgang til kursuspræsentationerne og andet relevant materiale via JUC's online materialeportal.

Programmet for Certificering i Compliance

Deltag i undervisningen og få en certificering, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Læs mere om certificeringen og se det spændende uddannelsesprogram her.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende denne certificering, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.

Christopher Storm Delroy
Senior Network Consultant
Mobil: +45 54 33 71 43
Email: csd@juc.dk

Del på sociale medier

in
t
f