Netværk

stroke-width="2.28571" />

Konference

Familieretskonferencen

Indspil, analyser og kritiske vinkler fra de centrale aktører i det familieretlige system - Erfaringsudveksling, debat og networking

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Formål

Familieretskonferencen er en enestående mulighed for videndeling på det familieretlige område og for at skabe større forståelse for de forskellige problemstillinger, som de enkelte aktører oplever i forbindelse med behandlingen af samværssager i det familieretlige system.

På konferencen vil såvel juridiske og psykologiske som praktiske problemstillinger blive drøftet. Desuden vil der være gode muligheder for at netværke med andre professionelle aktører på området.

Indhold

Konferencen sætter fokus på de centrale kritiske problemstillinger i det familieretlige system, ud fra en række faglige indlæg og vinkler fra eksperter og praktikere.

Konferencen indeholder flere spor:
Konferencen deles i eftermiddagsprogrammet op i to spor med hver sin faglige agenda:

  • Spor 1: Børnesamtaler
  • Spor 2: Kommunens rolle i børnesamtaler

Der vil være pauser mellem indlæggene således, at det vil være muligt at skifte spor undervejs.


Udbytte

På konferencen får du indsigt samt et 360-graders perspektiv fra alle de vigtige aktører i det familieretlige system, såvel Familieretshuset som familieretterne, kommuner, organisationer og advokater i familieretten.

Der gives god tid til hvert enkelt indlæg mhp. at komme i dybden med de forskellige emner og indgangsvinklerne fra de forskellige indlægsholdere - samt ikke mindst at få tid til spørgsmål og debat.

Der tilstræbes en praktisk tilgang og tid til at mødes og udveksle synspunkter mellem deltagerne.


Målgruppe

Konferencen henvender sig til advokater, dommere, jurister, socialrådgivere, sagsbehandlere og andre praktikere, som beskæftiger sig med familieretlige sager, hvor børn er en del problematikken.


Konferencen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Programmet for Familieretskonferencen

Årets konference har mange aktuelle indlæg. Læs mere om årets familieretskonference og se det spændende program her.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende konferencen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.

Maja Skåning
Senior Network Consultant
Mobil: +45 28 15 01 09
Email: mas@juc.dk

Del på sociale medier

in
t
f