Netværk

stroke-width="2.28571" />

Konference

Familieretskonferencen

Årets faglige forum om det familieretlige system  - erfaringsudveksling, intensiv debat og networking

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Barnet i centrum i de familieretlige processer

Børne- og familieretsområdet er under hastig udvikling og omstilling, stærkt præget af en række politiske tiltag og stærke interesser, der alle forsøger at styrke barnets rettigheder og inddragelse i de familieretlige processer.

Årets Familieretskonference har barnets stemme, og med forældre­fremmedgørelse og Barnets lov som de to gennemgående temaer. Barnets lov trådte i kraft i 2024 og markerer et vigtigt politisk skridt for at styrke børns rettigheder i sagsbehandlingen, og forældrefremmedgørelse var det helt centrale formål i den politiske aftale til 130 mio. kr. der netop er vedtaget i Folketinget.

Det er mao. nogle vigtige tiltag og udviklinger, der er på agendaen til årets Familieretskonference.


Årets faglige forum for børne- og familieretten

Familieretskonferencen 2024 udgør et unikt forum for videndeling og for at skabe dybere forståelse mellem de forskellige involverede parter i det familieretlige system. Her samles alle de centrale aktører i det familieretlige system, blandt juridiske eksperter, forskere, psykologer og andre fagfolk inden for familieretten intensiv videndeling og erfaringsudveksling.


Indhold og fokus

Familieretskonferencen sætter de mest kritiske og aktuelle problemstillinger på agendaen gennem en række unikke, faglige indlæg fra en bred vifte af eksperter og praktikere som udgangspunkt for intensive debatter om de centrale agendaer.

Børneinddragelse og ”barnets stemme” er det helt centrale temaer, og belyses fra såvel juridiske, psykologiske og administrative vinkler gennem en række spændende indlæg i formiddagens hovedspor.


I eftermiddagsprogrammet opdeles konferencen i to spor
Spor 1: Fokuserer på forældrefremmedgørelse, herunder den psykologiske faktor og dens betydning i Familieretshusets sagsbehandling.

Spor 2: Centreret omkring Barnets Lov, med diskussioner om, hvordan loven har styrket barnets stemme, samt de juridiske og psykologiske aspekter forbundet hermed.

Der vil være indlagte pauser mellem indlæggene, så deltagerne har mulighed for at skifte spor og planlægge deres program til deres faglige behov.


Paneldebat - samling af centrale aktører for dybdegående dialog

Et af højdepunkterne ved Familieretskonferencen 2024 vil være vores paneldebat. Her har vi samlet et panel af de allermest aktuelle og toneangivende aktører - herunder dommere, psykologer, forskere, rådgivere og faglige ledere - til intensiv debat om de centrale og kritiske temaer og problemstillinger lige nu.


Deltag og bidrag til debat
Denne paneldebat er en unik chance for at høre fra de førende stemmer inden for feltet og bidrage med dine egne synspunkter. Vi opfordrer alle deltagere til aktivt at engagere sig i diskussionen for at fremme en bredere forståelse og finde nye veje frem i behandlingen af familieretlige sager.


Udbytte for deltagerne

Deltagerne vil få en omfattende indsigt og et 360-graders perspektiv på det familieretlige system.

Vi giver tid til hvert indlæg for at sikre en dybdegående forståelse af emnerne og giver rum til spørgsmål og debat. Konferencen byder på en praktisk tilgang, hvor der er rig mulighed for at mødes og udveksle synspunkter og erfaringer blandt deltagere og talere.


Målgruppe

Familieretskonferencen henvender sig til advokater, dommere, jurister, socialrådgivere, psykologer og andre fagfolk, der arbejder med familieretlige sager, især hvor børn er en central del af problematikken.

Vi ser frem til at byde dig velkommen til Familieretskonferencen 2024, hvor vi sammen kan udforske og diskutere de centrale og kritiske temaer inden for det familieretlige område.

Konferencen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Programmet for Familieretskonferencen

Årets konference har mange aktuelle indlæg. Læs mere om årets familieretskonference og se det spændende program her.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende konferencen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.

Maja Skåning
Senior Network Consultant
Mobil: +45 28 15 01 09
Email: mas@juc.dk

Del på sociale medier

in
t
f