Konference

Familieretskonferencen

Indspil, analyser og kritiske vinkler fra de centrale aktører i det familieretlige system  - erfaringsudveksling, debat og networking

7

lektioner

6795 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f
Formål
Familieretskonferencen er en enestående mulighed for  videndeling på det familieretlige område og for at skabe større forståelse for de forskellige problemstillinger, de enkelte aktører oplever i forbindelse med behandlingen af samværssager i det familieretlige system.

På konferencen vil såvel juridisk og psykologiske som praktiske problemstillinger blive drøftet. Desuden vil der være gode muligheder for at netværke med andre professionelle aktører på området.

Indhold
Konferencen sætter fokus på de centrale kritiske problemstillinger i det familieretlige system ud fra en række faglige indlæg og vinkler fra eksperter og praktikere fra en række vigtige aktører.

På konferencen vil såvel juridiske, psykologiske og praktiske problemstillinger blive drøftet. Desuden vil der være gode muligheder for at netværke med andre professionelle aktører på området.

Flere spor
Konferencen deles i eftermiddagsprogrammet op i to spor med hver sin faglige agenda:

Spor 1: Børnesamtaler
Spor 2: Kommunens rolle i børnesamtaler


Der indlægges pauser mellem indlæggene således, at det vil være muligt at skifte spor undervejs.

Målgruppe
Advokater, dommere, jurister, socialrådgivere, sagsbehandlere og andre praktikere, som beskæftiger sig med familieretlige
sager, hvor børn er en del problematikken.

Udbytte
På konferencen får du indsigt og et 360-graders perspektiv fra alle de vigtige aktører i det familieretlige system, såvel Familieretshuset som familieretterne, kommuner, organisationer og advokater i familieretten.

Der gives god tid til hver enkelt indlæg mhp. at komme i dybden med de forskellige emner og indgangsvinklerne fra de forskellige indlægsholdere - samt ikke mindst at få tid til spørgsmål og debat.

Der tilstræbes en praktisk tilgang og tid til at mødes og udveksle synspunkter mellem deltagerne.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende konferencen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.


Christopher Storm Delroy
Network Consultant
Mobil: +45 54 33 71 43
Email: csd@juc.dk

Del på sociale medier

in
t
f